26/10/2020 11:32 CH
Kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Hội nghị tổ chức tại Hà Nội 8/2009
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
Chất vấn và kỹ năng chất vấn   16/11/2010 9:30:03 SA
Chương trình 135 - Giai đoạn 2: Các yếu tố tạo nên hiệu quả thực hiện   16/11/2010 9:28:59 SA
Dân tộc thiểu số Việt Nam, từ một góc nhìn   16/11/2010 9:27:48 SA
Luật tục trong đời sống một số dân tộc ít người ở Việt Nam   16/11/2010 9:26:38 SA
Rà soát chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số   16/11/2010 9:24:52 SA
Có thực tế để hiểu cử tri hơn, gần gũi cử tri hơn   16/11/2010 9:23:33 SA
Chất vấn đề "Truy kích" trách nhiệm, vì hiệu quả...   16/11/2010 9:22:29 SA
Góc nhìn văn hóa của người đại biểu dân cử   16/11/2010 9:16:43 SA
Khi đại biểu người kinh tiếp xúc với đồng bào dân tộc   16/11/2010 9:15:51 SA
Tránh hình thức, đi vào thực chất và giám sát đến cùng   16/11/2010 9:14:29 SA
Chính sách dân tộc trong bối cảnh hiện nay   16/11/2010 9:12:58 SA
Chất vấn - Kỹ năng nêu vấn đề   16/11/2010 9:12:00 SA
Giám sát tại nơi trồng thuốc phiện lâu đời   16/11/2010 9:10:21 SA
Chất vấn về PCI   16/11/2010 9:09:21 SA
Từ giám sát thực tế đến chất vấn trên nghị trường   16/11/2010 9:08:32 SA
Cuộc hành trình đi tìm hai mẹ con con trâu   16/11/2010 9:07:12 SA
Niềm vui vì việc làm nhỏ   16/11/2010 9:06:17 SA
"Xin đọc và xem xét kỹ"   16/11/2010 9:05:22 SA
Kỹ năng giám sát tài chính-ngân sách của đại biểu Quốc hội   13/11/2010 11:19:20 SA
Chương trình 135-Những thôi thúc bắt nguồn từ đời sống cử tri   13/11/2010 11:07:53 SA

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK