26/10/2020 09:57 CH
Kỹ năng tranh luận tại Quốc hội
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Hội nghị tập huấn tổ chức tại TP Hồ Chí Minh 02/2009
Hội nghị tập huấn tổ chức tại Nam Định 3/2009
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
Dự án Luật khám, chữa bệnh: Những lựa chọn   18/11/2010 9:37:58 SA
Tranh luận tại Quốc hội về tài chính-ngân sách nhà nước   18/11/2010 9:35:01 SA
Bài học về kỹ năng tranh luận   18/11/2010 9:34:02 SA
14 bí quyết trong tranh luận   18/11/2010 9:32:54 SA
Văn hóa tranh luận và vấn đề ngụy biện   18/11/2010 9:31:55 SA
Đánh giá thủ tục thảo luận tại phiên họp toàn thể của Quốc hội   18/11/2010 9:30:54 SA
Tranh luận để đi đến đồng thuận   18/11/2010 9:29:48 SA
Một số ví dụ về tranh luận tại Quốc hội   18/11/2010 9:28:49 SA
Khi Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội có ý kiến khác nhau   18/11/2010 9:27:41 SA
Lựa chọn thông tin trong tranh luận Dự án luật khám bệnh, chữa bệnh   18/11/2010 9:23:17 SA
Thực tập tranh luận tại Quốc hội   18/11/2010 9:22:09 SA
Một số vấn đề lý luận về tranh luận ở Quốc hội   18/11/2010 9:20:55 SA
Một số thông tin về dự án luật người cao tuổi   18/11/2010 9:19:48 SA
Kỹ năng thảo luận đại biểu dân cử   18/11/2010 9:18:40 SA
ĐBQH tranh luận - Những kỹ năng cần thiết   18/11/2010 9:17:18 SA
Kỹ năng tranh luận của ĐBQH   18/11/2010 9:16:01 SA
Tổng quan về tranh luận ở Quốc hội   18/11/2010 9:14:54 SA

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK