17/04/2021 06:45 CH
Hội nghị kỹ năng chất vấn dành cho đại biểu dân cử tháng 3 năm 2012
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Hội nghị Kỹ năng chất vấn dành cho đại biểu dân cử được tổ chức tại 03 Miền:
+ Tại Đồng Tháp: Từ ngày 15/3 - 16/3/2012

+Tại Bình Định: Từ ngày: 20/3 - 21/3/2012
+ Tại Hòa Bình: Từ ngày 22/3 - 24/3/2012.
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
TỔNG QUAN VỀ CHẤT VẤN TẠI NGHỊ TRƯỜNG KỸ NĂNG CHẤT VẤN CỦA ĐBDC   29/03/2012 4:34:39 CH
PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ PHỤC VỤ CHẤT VẤN   29/03/2012 4:30:48 CH
KỸ NĂNG LỰA CHỌN VẤN ĐỀ CHẤT VẤN VÀ VIỆC CHUẨN BỊ NỘI DUNG ĐỂ CHẤT VẤN   29/03/2012 4:28:46 CH
BÀI TẬP VỀ TÌNH HUỐNG CHẤT VẤN   29/03/2012 4:27:07 CH
ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHẤT VẤN TRAO ĐỔI CỦA MỘT CỰU ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI   29/03/2012 4:25:46 CH
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN   29/03/2012 4:24:15 CH
KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI, CÂU HỎI BỔ SUNG VÀ ĐƯA KIẾN NGHỊ KHI CHẤT VẤN   29/03/2012 4:22:35 CH
KỸ NĂNG LỰA CHỌN VẤN ĐỀ ĐƯA RA CHẤT VẤN VÀ VIỆC CHUẨN BỊ NỘI DUNG ĐỂ CHẤT VẤN   29/03/2012 4:21:11 CH

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK