19/09/2020 08:15 CH
Mối quan hệ giữa đại biểu dân cử và báo chí
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Hội nghị tập huấn tổ chức tại Hạ Long 12/2008
Hội nghị tập huấn tổ chức tại Vũng Tàu 9/2008
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công chúng - Cách thức quản lý theo Nhà nước pháp quyền   12/11/2010 3:33:34 CH
Những điểm mới trong luật báo chí sửa đổi   12/11/2010 3:30:26 CH
Mối quan hệ nghị viện và báo chí ở một số nước   12/11/2010 3:29:20 CH
Kinh nghiệm làm việc với cơ quan truyền thông   12/11/2010 3:27:26 CH
Những phát ngôn ấn tượng trước báo chí   12/11/2010 3:26:03 CH
Tham khảo tác nghiệp   12/11/2010 3:25:01 CH
Mong đợi của báo chí với Quốc hội và ĐBQH   12/11/2010 3:23:52 CH
Mong đợi của báo chí với Quốc hội và ĐBQH   12/11/2010 3:23:14 CH
Công tác báo chí thông tin về Quốc hội Việt Nam; một số kinh nghiệm về việc sử dụng báo chí để hỗ trợ hoạt động của nghị sĩ ở Úc   12/11/2010 3:19:42 CH
ĐBQH với truyền thông và báo chí   12/11/2010 3:16:15 CH
Xây dựng mối quan hệ của đại biểu Quốc hội với báo chí   12/11/2010 3:15:19 CH
Xây dựng mối quan hệ và đối thoại với báo chí từ góc nhìn của đại biểu   12/11/2010 3:13:55 CH
Xây dựng quan hệ và đối thoại với báo chí   12/11/2010 3:12:35 CH
Tìm hiểu mối quan hệ báo chí - cử tri và Quốc hội   12/11/2010 3:10:52 CH
Mối quan hệ giữa đại biểu dân cử và báo chí   12/11/2010 3:06:41 CH
Trả lời phỏng vấn: Chuẩn bị và quản lý   12/11/2010 3:02:17 CH

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK