31/10/2020 06:17 SA
Kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên dân tộc thiểu số
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Hội nghị tập huấn tổ chức tại Đăk Lăk 4/2007
Hội nghị tập huấn tổ chức tại Băc Kan 4/2007
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
Tổng quan tình hình và định hướng phát triển kinh tế, xã hội khu vực tây nguyên   12/11/2010 10:15:05 SA
Kỹ năng vận động của ứng cử viên ĐBQH   12/11/2010 10:13:31 SA
Giới thiệu tóm tắt Quốc hội và ĐBQH   12/11/2010 10:11:50 SA
Chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XI   12/11/2010 10:10:39 SA
Kỹ năng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của ứng cử viên dân tộc thiểu số   12/11/2010 10:09:31 SA
Vận động bầu cử thông qua báo chí   12/11/2010 10:06:53 SA
Quốc hội và ĐBQH   12/11/2010 10:05:20 SA
Vài kinh nghiệm tiếp xúc cử tri của ứng cử viên ĐBQH   12/11/2010 10:04:29 SA
Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và khu vực miền núi   12/11/2010 10:03:05 SA
Một số kinh nghiệm về tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử   12/11/2010 10:01:52 SA

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK