22/10/2020 12:35 CH
Một số vấn đề lập pháp và chính sách từ góc nhìn của nữ đại biểu dân cử
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Hội thảo tổ chức tại Đà Nẵng 8/2009
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
Vài suy nghĩ về hoạt động Nghị trường của nữ nghị sỹ   18/11/2010 10:27:24 SA
Luật hình qua lăng kính giới   18/11/2010 10:22:17 SA
Lồng ghép giới trong lập pháp và quyết định chính sách   18/11/2010 10:21:20 SA
Bài học kinh nghiệm về lồng ghép giới trong hoạt động lập pháp tại các quốc gia Đông Nam Á   18/11/2010 10:20:14 SA
Xem xét, thảo luận, biểu quyết về dự luật từ góc độ giới   18/11/2010 10:18:19 SA
Lồng ghép giới vào ngân sách nhà nước   18/11/2010 10:16:31 SA
Tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế, tác động với phụ nữ Việt Nam, vấn đề ngân sách từ góc độ giới   18/11/2010 10:15:24 SA
Lồng ghép giới trong quy trình ngân sách   18/11/2010 10:13:15 SA
Tác động của khủng hoảng kinh tế, tài chính đối với phụ nữ Việt Nam   18/11/2010 10:11:37 SA
Lồng ghép giới trong quy trình lập pháp   18/11/2010 10:10:23 SA
Tác động của khủng hoảng kinh tế đối với lao động nữ Hà Nội   18/11/2010 10:08:53 SA
Lồng ghép giới trong ngân sách quốc gia   18/11/2010 10:06:24 SA
Văn minh giao tiếp thời hội nhập   18/11/2010 10:04:22 SA
Kỹ năng tiếp xúc với cơ quan truyền thông   18/11/2010 10:02:17 SA
Để không là người vô ơn   18/11/2010 10:01:06 SA
Để không là người vô ơn   18/11/2010 10:01:04 SA
Muốn giám sát thì phải tường tận   18/11/2010 10:00:09 SA
Chính trường - luôn có cơ hội cho phụ nữ   18/11/2010 9:59:17 SA
Trò chuyện với ĐBQH trẻ nhất khóa XII   18/11/2010 9:57:54 SA
Vì lợi ích của cử tri, phải vượt qua những trở ngại   18/11/2010 9:56:53 SA
Học hỏi để giám sát ở tầm chính sách   18/11/2010 9:55:39 SA
Những việc ngoài quy định   18/11/2010 9:54:49 SA
Sự tham gia vào chính trị của phụ nữ trên thế giới - Tổng quan kinh nghiệm so sánh   18/11/2010 9:53:41 SA
Phụ nữ và nam giới: Tạo sân chơi bình đẳng vì sự phát triển bền vững   18/11/2010 9:51:46 SA
Nhóm nữ nghị sỹ sẽ thúc đẩy cho bình đẳng giới   18/11/2010 9:49:35 SA
Tóm tắt báo cáo tình hình giới ở Việt Nam   18/11/2010 9:48:20 SA
Tổng quan về sự tham gia của nữ ĐBQH Việt Nam vào việc ban hành chính sách - Nhóm nữ nghị sỹ Quốc hội Việt Nam   18/11/2010 9:47:06 SA

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK