Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì   12/05/2023 12:52:08 SA
Chiều 22/3/2023, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, tới dự Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ban Công tác đại biểu (17-3-2003 / 17-3-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì   12/05/2023 12:52:08 SA
Chiều 22/3/2023, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, tới dự Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ban Công tác đại biểu (17-3-2003 / 17-3-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì   12/05/2023 12:52:08 SA
Chiều 22/3/2023, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, tới dự Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ban Công tác đại biểu (17-3-2003 / 17-3-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì   12/05/2023 12:52:08 SA
Chiều 22/3/2023, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, tới dự Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ban Công tác đại biểu (17-3-2003 / 17-3-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Thư của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Mừng Ban Công tác đại biểu 20 năm thành lập và phát triển  21/03/2023 11:09:00 SA
Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và toàn diện của UBTVQH, Ban Công tác đại biểu ngày càng hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác ĐBQH và hướng dẫn hoạt động của HĐND được Quốc hội, UBTVQH giao phó.
Thư của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Mừng Ban Công tác đại biểu 20 năm thành lập và phát triển  21/03/2023 11:09:00 SA
Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và toàn diện của UBTVQH, Ban Công tác đại biểu ngày càng hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác ĐBQH và hướng dẫn hoạt động của HĐND được Quốc hội, UBTVQH giao phó.
Thư của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Mừng Ban Công tác đại biểu 20 năm thành lập và phát triển  21/03/2023 11:09:00 SA
Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và toàn diện của UBTVQH, Ban Công tác đại biểu ngày càng hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác ĐBQH và hướng dẫn hoạt động của HĐND được Quốc hội, UBTVQH giao phó.
Thư của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Mừng Ban Công tác đại biểu 20 năm thành lập và phát triển  21/03/2023 11:09:00 SA
Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và toàn diện của UBTVQH, Ban Công tác đại biểu ngày càng hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác ĐBQH và hướng dẫn hoạt động của HĐND được Quốc hội, UBTVQH giao phó.
Thư của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Mừng Ban Công tác đại biểu 20 năm thành lập và phát triển  21/03/2023 11:09:00 SA
Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và toàn diện của UBTVQH, Ban Công tác đại biểu ngày càng hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác ĐBQH và hướng dẫn hoạt động của HĐND được Quốc hội, UBTVQH giao phó.
Thư của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Mừng Ban Công tác đại biểu 20 năm thành lập và phát triển  21/03/2023 11:09:00 SA
Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và toàn diện của UBTVQH, Ban Công tác đại biểu ngày càng hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác ĐBQH và hướng dẫn hoạt động của HĐND được Quốc hội, UBTVQH giao phó.
Hai mươi năm Ban Công tác đại biểu - Kế thừa, phát huy để tiếp nối hành trình phát triển  09/04/2023 04:57:13 CH
Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu, đây là dịp để các thế hệ lãnh đạo Ban, công chức thuộc Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử qua các thời kỳ hội ngộ, cùng nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển.
Hai mươi năm Ban Công tác đại biểu - Kế thừa, phát huy để tiếp nối hành trình phát triển  09/04/2023 04:57:13 CH
Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu, đây là dịp để các thế hệ lãnh đạo Ban, công chức thuộc Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử qua các thời kỳ hội ngộ, cùng nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển.
Hai mươi năm Ban Công tác đại biểu - Kế thừa, phát huy để tiếp nối hành trình phát triển  09/04/2023 04:57:13 CH
Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu, đây là dịp để các thế hệ lãnh đạo Ban, công chức thuộc Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử qua các thời kỳ hội ngộ, cùng nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển.
Hai mươi năm Ban Công tác đại biểu - Kế thừa, phát huy để tiếp nối hành trình phát triển  09/04/2023 04:57:13 CH
Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu, đây là dịp để các thế hệ lãnh đạo Ban, công chức thuộc Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử qua các thời kỳ hội ngộ, cùng nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển.
Hai mươi năm Ban Công tác đại biểu - Kế thừa, phát huy để tiếp nối hành trình phát triển   02/03/2023 11:24:29 SA
Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ban Công tác đại biểu là dịp các thế hệ lãnh đạo Ban, công chức thuộc Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử qua các thời kỳ hội ngộ cùng nhau để nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Nhiều kỷ niệm, nhiều thành tựu được nhắc lại bằng những ngôn từ dung dị, chân thành của các đồng chí sẽ là những hồi ức đẹ
NÂNG TẦM VỊ THẾ CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU  09/04/2023 04:59:13 CH
Kể từ tháng 3 năm 2003 đến nay, sau 20 năm, Ban Công tác đại biểu đã được tổ chức, kiện toàn bộ máy và hoạt động ngày càng có hiệu lực, hiệu quả; khối lượng công việc ngày càng nhiều và càng chuyên sâu. Nhân dịp này, hãy nhìn lại quá trình hình thành, vận động, phát triển của công tác đại biểu và tổ chức bộ máy của công tác này.
NÂNG TẦM VỊ THẾ CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU  09/04/2023 04:59:13 CH
Kể từ tháng 3 năm 2003 đến nay, sau 20 năm, Ban Công tác đại biểu đã được tổ chức, kiện toàn bộ máy và hoạt động ngày càng có hiệu lực, hiệu quả; khối lượng công việc ngày càng nhiều và càng chuyên sâu. Nhân dịp này, hãy nhìn lại quá trình hình thành, vận động, phát triển của công tác đại biểu và tổ chức bộ máy của công tác này.
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN   20/02/2023 09:17:58 SA
Hai mươi năm qua, hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử càng ngày càng có những chuyển biến tích cực góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
HỘI NGHỊ KHU VỰC VỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ĐÔI ĐIỀU CHIA SẺ   13/02/2023 11:04:55 SA
Thời gian trôi thật nhanh, đã 14 năm kể từ ngày tôi được tham dự hội nghị khu vực các tỉnh, thành phố Miền Đông Nam Bộ tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, ngày 9 tháng 9 năm 2009. Hội nghị với chủ đề: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp”.
NHỮNG NGÀY THÁNG ĐẦU TIÊN CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU VÀ KỈ NIỆM CÔNG TÁC ĐÁNG NHỚ   10/02/2023 10:42:54 SA
Là một trong những lãnh đạo Ban từ ngày đầu thành lập, tôi còn nhớ ngay sau ngày thành lập Ban, đồng chí Trương Quang Được, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban đã họp Lãnh đạo Ban để thông qua Quy chế làm việc của Ban.
Góp phần quan trọng nâng cao năng lực cho đại biểu   24/03/2023 01:23:16 CH
Hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử gần 20 năm qua đã đạt nhiều thành tựu quan trọng và đáng tự hào, giúp đại biểu thực hiện nhiệm vụ tốt hơn ngay từ đầu nhiệm kỳ.
NHÌN LẠI MỘT SỐ CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN GẦN ĐÂY  09/02/2023 03:08:50 CH
Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình bầu cử là một tất yếu nhằm lựa chọn được những người tiêu biểu, xứng đáng nhất, có đầy đủ các tiêu chuẩn theo luật định, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có năng lực và có điều kiện thực thi nhiệm vụ của ĐBQH, đại biểu HĐND; đồng thời bảo đảm được các cơ cấu đúng đắn, hợp lý nhất.
NHÌN LẠI MỘT SỐ CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN GẦN ĐÂY  09/02/2023 03:08:50 CH
Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình bầu cử là một tất yếu nhằm lựa chọn được những người tiêu biểu, xứng đáng nhất, có đầy đủ các tiêu chuẩn theo luật định, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có năng lực và có điều kiện thực thi nhiệm vụ của ĐBQH, đại biểu HĐND; đồng thời bảo đảm được các cơ cấu đúng đắn, hợp lý nhất.
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK