Thư của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Mừng Ban Công tác đại biểu 20 năm thành lập và phát triển
Cập nhật : 11:09 - 21/03/2023

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi thân ái gửi tới cán bộ, công chức của Ban Công tác đại biểu những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Ban Công tác đại biểu tiếp tục phát triển và có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hai mươi năm xây dựng và trưởng thành, Ban Công tác đại biểu đã hoàn thành tốt sứ mệnh là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, công tác tổ chức, cán bộ. Hoạt động của Ban Công tác đại biểu có tầm ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và hoạt động của đại biểu Quốc hội. Trong bối cảnh hội nhập và đẩy mạnh hoạt động tương tác đa chiều, Ban Công tác đại biểu đã trở thành điểm đến được các cơ quan, tổ chức,cá nhân trong và ngoài Quốc hội tin tưởng, gửi gắm để truyền tải nhiều tâm tư,nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc hoàn thiện tổ chức,bộ máy và các chế định về công tác đại biểu.

Hội nghị về công tác phối hợp giữa UBTVQH và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử, ngày 16/7/2021

  Năm 2023, Ban Công tác đại biểu bước sang tuổi 21, tiếp nối bước khởi đầu đầy khí thế trong chặng đường lịch sử gần 80 năm của Quốc hội, cơ hội và thách thức để đổi mới đang chờ các đồng chí ở phía trước. Trên cơ sở kế thừa, phát huy sức mạnh đoàn kết, sức mạnh lịch sử, với sự tận tâm, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Ban, sự chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ công chức trong hai đơn vị chuyên môn, Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mong đợi và kỳ vọng Ban Công tác đại biểu là cơ quan đi đầu trong phong trào đổi mới để tạo sự đột phá trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác đại biểu, xứng tầm vị thế là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác cán bộ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội!

Thân ái,

  Vương Đình Huệ

 Uỷ viên Bộ Chính trị,

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK