Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Cập nhật : 0:52 - 12/05/2023

Chiều 22/3/2023, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, tới dự Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ban Công tác đại biểu (17-3-2003 / 17-3-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Thượng tướng Trần Quang Phương; các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội... Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh cho biết, 20 năm qua, Ban Công tác đại biểu đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tích cực tham mưu cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thể chế hóa quan điểm của Đảng, trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013, đặc biệt là các chế định về bầu cử, Hội đồng bầu cử Quốc gia.
Từ năm 2005 đến nay, Ban Công tác đại biểu đã tổ chức 142 hội nghị bồi dưỡng, thu hút sự tham dự của gần 15.000 lượt đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, lãnh đạo và chuyên viên của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh/thành phố.
Về công tác Hội đồng nhân dân, Ban đã tích cực chủ động, kịp thời tham mưu cho Uỷ ban Thường vụ ban hành gần 400 văn bản hướng dẫn hoạt động HĐND các địa phương, qua đó từng bước tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, tạo điều kiện để HĐND có cơ sở, chủ động, tích cực, phát huy tốt hơn vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân ở địa phương.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của Ban Công tác đại biểu qua các thời kỳ.

  
“20 năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Công tác đại biểu đã luôn đoàn kết một lòng, kế thừa, phát huy, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng; phát huy tinh thần chủ động, tích cực; từng bước kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất trực tiếp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu Quốc hội và hướng dẫn hoạt động của HĐND", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận. 
Mặc dù lĩnh vực công tác có nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, chưa có tiền lệ như việc lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, công tác quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…, song theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, tập thể Lãnh đạo Ban qua các nhiệm kỳ đã nghiên cứu kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện bài bản, đúng với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trong năm 2022 đã bao quát đầy đủ hơn chức năng, nhiệm vụ của Ban. Việc chuyển một số nhiệm vụ cho cơ quan khác để tập trung vào công tác tổ chức bộ máy, cán bộ đã cho thấy tầm nhìn mới và yêu cầu mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Ban Công tác đại biểu là phải: tham mưu chuyên sâu, chiến lược.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh, Đảng ta đã xác định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rất cô đọng là: “Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, những đại biểu một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ chủ nghĩa xã hội”.
Vì vậy, trước yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Công tác đại biểu 5 vấn đề trọng tâm. Trong đó, tập trung nghiên cứu các vấn đề mới, quan trọng để chủ động tham mưu, sớm phát hiện những nhân tố mới, kịp thời đề xuất với Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự của Quốc hội, tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm của đại biểu Quốc hội trong hoạt động của Quốc hội.
Tham mưu, kiến nghị đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là cơ sở để tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định mô hình, phương thức hoạt động của Quốc hội và đề xuất các kiến nghị trong Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Chú trọng công tác quy hoạch đại biểu Quốc hội để thật sự giới thiệu được những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và pháp luật, tham gia làm đại biểu Quốc hội; đổi mới công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội một cách khoa học, thiết thực, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội. Tham mưu thật tốt những vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế giám sát của cử tri và phương thức, tiêu chí đánh giá đại biểu Quốc hội; bảo đảm các điều kiện để đại biểu Quốc hội thực hiện tốt vai trò của mình. Chủ động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo tinh thần từ sớm, từ xa."
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ban Công tác đại biểu hết sức lưu ý những yêu cầu cụ thể của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phải thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ để tham mưu cho chắc, cho đúng, cho kịp thời; hết sức quan tâm đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo mật thông tin, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu.
Bên cạnh đó cần chủ động hơn trong công việc, trong tham khảo ý kiến của các ban xây dựng Đảng, các bộ, ngành và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.Khẳng định Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Công tác đại biểu hoạt động hiệu quả hơn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, Ban Công tác đại biểu sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác, luôn giữ vững vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức, bộ máy của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trong hệ thống chính trị. "Đây cũng là tiền đề để tập thể lãnh đạo, công chức của Ban Công tác đại biểu có thêm động lực, quyết tâm thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nói.  
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Ban Công tác đại biểu./.

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK