22/06/2024 10:43 SA
Tên tài liệu: KỸ NĂNG THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP QUỐC HỘI
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: Phạm Phương Thảo
Nguồn tài liệu: Hội nghị Kỹ năng thảo luận tại Quốc hội
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu quốc hội
Nhóm tài liệu: Bồi dưỡng đại biểu
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Thảo luận tại Quốc hội là một phương thức hoạt động nhằm làm sáng tỏ vấn đề, tạo sự đồng thuận, giúp cho việc thực hiện tốt ba chức năng cơ bản của Quốc hội. Thảo luận tại Quốc hội làm cho không khí sinh hoạt của Quốc hội được dân chủ, thu hút sự quan tâm của người dân đối với việc dân, việc nước.

Để có thể tham gia thảo luận tại Quốc hội, đòi hỏi đại biểu Quốc hội phải có kiến thức, am hiểu thực tiễn, có bản lĩnh và cái tâm trong sáng, thiết tha vì lợi ích chung. Mặt khác phải luôn trau dồi và rèn luyện kỹ năng. Những kỹ năng cần thiết để thảo luận có hiệu quả tại Quốc hội bao gồm: kỹ năng lập luận, kỹ năng sử dụng thông tin, kỹ năng trình bày…Đại biểu Quốc hội sẽ vận dụng các kỹ năng trong quá trình chuẩn bị thảo luận và tiến hành thảo luận.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK