• Ngày 25/4/2019, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Nam Định tổ chức tập huấn về kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND các huyện, thành phố.
 • Ngày 19/4/2019, tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân.
 • Ngày 12.4, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp năm 2019, với sự tham gia của gần 200 đại biểu.
 • Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, sáng ngày 9/4/2019 Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng xây dựng chính sách và giám sát trong lĩnh vực giáo dục” tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
 • Ngày 27.3.2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử - Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2019.
 • Thực hiện kế hoạch công tác tháng 03/2019 đã được lãnh đạo Ban Công tác đại biểu phê duyệt, ngày 21-22/3 tại Hà Giang, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.
 • Ngày 19-20/3 tại tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã.
 • Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử lập kế hoạch và xây dựng chương trình hội nghị chuyên đề chuyên sâu “Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chính sách và giám sát trong lĩnh vực giáo dục”.  Trung tâm BD ĐBDC dự kiến sẽ tổ chức 02 Hội nghị với cùng nội dung ở hai miền.- Hội nghị phía Bắc tổ chức tại tỉnh Bắc Giang: từ ngày 09 - 1
 • Sáng ngày 14/3/2019 diễn ra Hội nghị Bồi dưỡng Kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, tham dự Hội nghị đại diện Ban Công tác đại biểu có Đ.c Đặng Xuân Phương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu; các báo cáo viên có đ.c Phan Trung Lý, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, đ.c Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm V
 • Nhằm tiếp tục trang bị, bổ sung kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân những kỹ năng cần thiết để đại biểu thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu, ngày 28/2 – 1/3, tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉn
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK