• Phát triển nhanh, bền vững là yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, một thực tế không thể tránh khỏi là đẩy mạnh phát triển kinh tế luôn song hành với mức độ ô nhiễm môi trường cũng tăng nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống hàng ngày của người dân. Vì vậy, bảo vệ môi trường trong thời gian tới có ý nghĩa
 • Trong 02 ngày 21-22/4/2014 tại thành phố Vĩnh Yên, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn Tổng hợp kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có gần 400
 • Trong 02 ngày, từ ngày 17 – 18/4/2014 tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân.
 • Thực hiện chương trình liên kết bồi dưỡng hàng năm của Ban Công tác đại biểu và các Ủy ban của Quốc hội, từ tiếp theo Hội nghị Các vấn đề kinh tế vĩ mô điển hình hiện nay tại thành phố Đà Nẵng dành cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên, từ ngày 17 đến ngày 19/4/2014, tại thành phố Hải Phòng, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Dự
 • Với mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong hai ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2014, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn Tổng hợp kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh. Đồng chí Võ Hùng Việt - Chủ tịch Hội đồn
 • Thực hiện chương trình công tác năm 2014, ngày 03 – 04 tháng 4 năm 2014, tại thành phố Lai Châu, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Tổng hợp kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Lai Châu. Đồng chí Bùi Từ Thiện – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát biểu khai
 • Thực hiện chương trình liên kết bồi dưỡng hàng năm của Ban Công tác đại biểu và các Ủy ban của Quốc hội, ngày 03/4/2014, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Dự án Nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Hội nghị Một số vấn đề kinh tế
 • Thực hiện kế hoạch liên kết bồi dưỡng với hội đồng nhân dân các tỉnh năm 2014, trong hai ngày 27-28/3/2014, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử đã phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng hoạt động tổng hợp dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân”.
 • Thực hiện chương trình công tác Bồi dưỡng Hội đồng nhân dân năm 2014, ngày 25-26/3/2014, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng Tổng hợp kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân.
 • Trong hai ngày 17 và 18/3/2014 tại Quảng Trị, với mục đích bồi dưỡng, trang bị nhữn kỹ năng cần thiết cho các đại biểu Hội đồng nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ trọng trách được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp với HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp của tỉnh
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK