• Ngày 19-20/3 tại tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã.
 • Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử lập kế hoạch và xây dựng chương trình hội nghị chuyên đề chuyên sâu “Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chính sách và giám sát trong lĩnh vực giáo dục”.  Trung tâm BD ĐBDC dự kiến sẽ tổ chức 02 Hội nghị với cùng nội dung ở hai miền.- Hội nghị phía Bắc tổ chức tại tỉnh Bắc Giang: từ ngày 09 - 1
 • Sáng ngày 14/3/2019 diễn ra Hội nghị Bồi dưỡng Kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, tham dự Hội nghị đại diện Ban Công tác đại biểu có Đ.c Đặng Xuân Phương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu; các báo cáo viên có đ.c Phan Trung Lý, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, đ.c Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm V
 • Nhằm tiếp tục trang bị, bổ sung kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân những kỹ năng cần thiết để đại biểu thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu, ngày 28/2 – 1/3, tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉn
 • Trong các ngày 28/02 và 1/3/2019, tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
 • Thực hiện chương trình công tác năm 2019, được sự đồng ý của đồng chí Trưởng Ban Công tác đại biểu, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử dự kiến tổ chức “Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên tham gia công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử năm 2019”.
 • Kể từ tháng 3 năm 2003 đến nay, sau 20 năm, Ban Công tác đại biểu đã được tổ chức, kiện toàn bộ máy và hoạt động ngày càng có hiệu lực, hiệu quả; khối lượng công việc ngày càng nhiều và càng chuyên sâu. Nhân dịp này, hãy nhìn lại quá trình hình thành, vận động, phát triển của công tác đại biểu và tổ chức bộ máy của công tác này.
 • Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu, đây là dịp để các thế hệ lãnh đạo Ban, công chức thuộc Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử qua các thời kỳ hội ngộ, cùng nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK