• Truyền thông có vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược chống tham nhũng. Truyền thông không chỉ làm tăng nhận thức của dân chúng về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp chống tham nhũng, mà còn tham gia điều tra và phát hiện các vụ án tham nhũng. Về khía cạnh này, truyền thông phụ thuộc vào việc Quốc hội có thúc đẩy một môi trường luật pháp có lợi cho truyền thông h
 • Hệ thống hưu trí là bộ phận quan trọng của hệ thống an sinh xã hội tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Ở châu Âu, phúc lợi được thành lập trên cơ sở hình thành các hệ thống an sinh xã hội và hệ thống hưu trí công cộng. Mục đích của các hệ thống hưu trí công cộng là nhằm cung cấp một nguồn thu nhập đảm bảo cho công dân ngay khi công dân đó nghỉ hưu.
 • Công tác xã hội hóa quản lý thuế ở Nhật Bản thể hiện rõ trong lĩnh vực phát triển đại lý thuế. Phát triển hệ thống dịch vụ đại lý thuế là một trong những hình thức phổ biến có thể kêu gọi sự tham gia của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Hệ thống dịch vụ này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thực thi chính sách thuế thu nhập cá nhân, tiết kiệm chi phí cho đ
 • Là một trong những quốc gia được đánh giá có tốc độ đô thị hóa cao nhất ở Châu Á, Hàn Quốc đã gặt hái được nhiều thành tựu cũng như nhìn ra được những mặt trái của quá trình đô thị hóa. Đây là những bài học kinh nghiệm đối với các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
 • Ở Chilê, hệ thống hưu trí nhà nước được thay thế bởi hệ thống tư nhân. Những người từng tham gia bảo hiểm xã hội chỉ có một thời gian ngắn để đưa ra quyết định ở lại trong hệ thống công cộng hoặc chuyển sang hệ thống tư nhân. Còn những đối tượng mới tham gia bảo hiểm xã hội không có sự lựa chọn, họ phải tham gia vào hệ thống tư nhân. Nhà nước sẽ chi trả phần đóng góp vào
 • Quốc hội sẽ là cơ quan hiệu quả nhất trong kiểm soát tham nhũng và trong xây dựng ý thức chống tham nhũng ở tầm vĩ mô, thông qua việc khuyến khích, bảo vệ, khớp nối các lực lượng có cùng mối quan tâm trong xã hội dân sự. Quốc hội cũng sẽ là cơ quan cung cấp đầy đủ các ngồn lực và giám sát các chính sách điều hành, các quyết định. Bài viết này sẽ bàn về các cách thức tối đ
 • Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên quy định về vấn đề tổ chức tội phạm. Điều 26, Bộ luật Hình sự năm 1997 của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định: “Tổ chức tội phạm là nhóm tội phạm bền vững hoặc tương đối bền vững, gồm 3 người trở lên được hình thành nhằm mục đích phạm tội. Người tổ chức, điều khiển tội phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ tội phạ
 • Kinh tế biển là khái niệm mang tính thực tiễn, và các tranh cãi lại tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực liên quan và không phải diễn ra trên biển. Do tính đặc thù của môi trường biển, mọi hoạt động kinh tế biển đều liên quan mật thiết và được quyết định từ trong đất liền, nên không thể nói về kinh tế biển mà không tính tới những hoạt động kinh tế liên quan đến biển.
 • Cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997-1998 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã lộ ra những điểm bất cập trong cơ cấu của hệ thống tài chính, trong phương thức quản lý điều hành, giám sát của Indonexia. Chính những hạn chế trong hệ thống tài chính- tiền tệ đã buộc Chính phủ Indonexia phải thực hiện cải cách sâu rộng nhằm đảm bảo cho hệ thống tài chính-
 • nhằm hưởng ứng sáng kiến về nền kinh tế xanh được UNEP (Chương trình môi trường Liên hợp quốc) đề xuất năm 2008 và mong muốn đạt được sự phát triển bền vững trong dài hạn, các nước ASEAN đã bắt đầu theo đuổi chiến lược tăng trưởng xanh nhằm hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng bền vững với lượng khí thải và tiêu dùng tài nguyên thấp. Bài viết này sẽ giới thiệu các giải p
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK