• Khởi nghiệp là thuật ngữ chỉ về những công ty đang trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh nói chung, nó thường được dùng với nghĩa hẹp chỉ các công ty công nghệ trong giai đoạn lập nghiệp. Khởi nghiệp là một tổ chức được thiết kế nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong những điều kiện không chắc chắn nhất. Sự bùng nổ của phòng trào khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu hiện nay không
 • 1. Vai trò, tác động của PCI đối với hoạt động giám sát của HĐND, đại biểu HĐND. a) Khái quát thuật ngữChỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là sự đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự quản lý, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng. Hội đồng nhân dân gồm các đại
 • Người khuyết tật là người có một hoặc nhiều khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần mà vì thế gây ra suy giảm đáng kể và lâu dài đến khả năng thực hiện các hoạt động, sinh hoạt hàng ngày. Theo DDA (Disability Discrimination Act – Đạo luật chống phân biệt đối xử với người khuyết tật do Quốc hội Anh ban hành), khi xét về mặt thời gian tác động thì khiếm khuyết kéo dài hoặc
 • Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) là một khuôn khổ đàm phán thương mại tự do được ASEAN khởi xướng gồm 10 nước ASEAN và 6 quốc gia đối tác đã có hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement - FTA) song phương với ASEAN là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand1. RCEP gói gọn hoạt đ
 • Chuyến công tác của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu làm Trưởng đoàn đi nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Cộng hòa Bulgaria (từ ngày 17 đến ngày 19/9/2018) chủ yếu tập trung vào các vấn đề pháp luật về bầu cử, về các cơ quan phụ trách bầu cử, về các điều kiện đảm bảo hỗ trợ hoạt
 • Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2018, được sự đồng ý của Lãnh đạo Quốc hội, Đoàn công tác của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu làm Trưởng đoàn đã đi nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Cộng hòa Bulgaria và Cộng hòa Italia từ ngày 16/9 đến 26/9/20181. Nội dung trao đ
 • Bài viết dưới đây ghi nhận một số kết quả nghiên cứu đã thu được qua các cuộc làm việc với Quốc hội Italia trong chuyến công tác đi thăm và làm việc tại quốc gia này.a. Vài nét về Cộng hòa Italia và Nghị viện ItaliaCộng hòa Italia nằm ở phía Nam Châu Âu với diện tích 301.338 km22,  quy mô dân số 61 triệu người1, thu nhập quốc dân (GDP) đạt 2.213 tỷ USD3 năm 2016 , GD
 • Chính vì tầm quan trọng của tự do hiệp hội mà quyền này được ghi nhận và bảo vệ trong rất nhiều văn kiện pháp lý quốc tế như Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (UDHR,1948 – Điều 20), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966 – Điều 22), Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR, 1966 – Điều 8), Công ước về xóa bỏ hình thức phân b
 • Hiện nay Việt Nam đang xây dựng Luật Hành chính công – Một Dự án Luật thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội. Trong các nội dung lớn của Dự thảo Luật, vấn đề kiểm soát hành chính công từ phía công dân, xã hội được nhiều người kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng hoàn thiện pháp lý, phương thức kiểm soát hành chính công, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, chạy chức quyền, sai phạm tro
 • 1. Cộng hòa PhápHiến pháp Pháp chỉ đề cập đến quyền đình công mà không có quy định cụ thể về quyền hội họp hòa bình. Tuy nhiên, quyền hội họp hòa bình có thể suy ra từ Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền 1789, văn kiện được xem là một cấu phần của Hiến pháp Cộng hòa Pháp hiện hành. Điều 10 tuyên ngôn khẳng định “không ai bị làm phiền vì ngôn luận hay tôn giáo, chừng nào việc
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK