• Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong pháp luật quốc tế về quyền con người cũng như trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều ghi nhận và bảo đảm thực hiện quyền này trong hệ thống pháp luật của mình. Để giám sát các quốc gia thực hiện đúng các cam kết nhân quyền,
 • Ở nhiều nước trên thế giới, việc đăng ký, công nhận và duy trì tư cách pháp nhân của một tổ chức tôn giáo là một trong những vấn đề quan trọng mà các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là những tổ chức mang tính thiểu số hoặc tôn giáo mới, hay phải đối mặt nhất. Ở Mỹ, việc có được tư cách pháp nhân không gặp nhiều khó khăn. Mỹ không yêu cầu phải có giấy phép hay đăng ký đối với
 • Nhật Bản có một hệ thống luật pháp và chính sách quản lý môi trường khá hoàn thiện. Từ khi ra đời cơ quan quản lý môi trường năm 1971 cho đến nay, Nhật Bản đã ban hàng hơn 50 đạo luật liên quan đến quản lý môi trường với các nhóm điều chỉnh khác nhau.
 • Bầu cử đại biểu dân cử ở Trung Quốc kết hợp cả bầu trực tiếp và bầu gián tiếp. Cử tri bầu trực tiếp đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đại biểu Quốc hội; đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp địa khu, châu, thành phố thuộc tỉnh do Đại hội đại biểu HĐND cấp dưới trực tiếp bầu (nên gọi là bầu gián tiếp).
 • Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là cơ quan thường trực của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc. Cơ quan này hiện gồm 175 người do Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc bầu ra, nhiệm kỳ 5 năm, hoạt động chuyên trách, chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại), điều phối hoạt độn
 • Các cơ quan chống tham nhũng là một phần của hàng loạt công cụ và chiến lược có thể áp dụng nhằm giảm tệ nạn tham nhũng. Hiện nay, có khá nhiều chính phủ sử dụng mô hình Ủy ban chồng tham nhũng. Các ủy ban chống này được thành lập nhằm đáp lại yêu cầu cải cách của đông đảo cử tri trong nước, bao gồm cả các nhà lập pháp và tổ chức dân sự, và thường được thành lập sau một c
 • Tổ chức các Nghị viện toàn cầu chống tham nhũng (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption – GOPAC) là mạng lưới các nghị viện, tập trung vào một mục đích duy nhất là phòng và chống tham nhũng bằng cách tăng cường sự liêm chính trong quản trị nhà nước.
 • Truyền thông có vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược chống tham nhũng. Truyền thông không chỉ làm tăng nhận thức của dân chúng về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp chống tham nhũng, mà còn tham gia điều tra và phát hiện các vụ án tham nhũng. Về khía cạnh này, truyền thông phụ thuộc vào việc Quốc hội có thúc đẩy một môi trường luật pháp có lợi cho truyền thông h
 • Hệ thống hưu trí là bộ phận quan trọng của hệ thống an sinh xã hội tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Ở châu Âu, phúc lợi được thành lập trên cơ sở hình thành các hệ thống an sinh xã hội và hệ thống hưu trí công cộng. Mục đích của các hệ thống hưu trí công cộng là nhằm cung cấp một nguồn thu nhập đảm bảo cho công dân ngay khi công dân đó nghỉ hưu.
 • Công tác xã hội hóa quản lý thuế ở Nhật Bản thể hiện rõ trong lĩnh vực phát triển đại lý thuế. Phát triển hệ thống dịch vụ đại lý thuế là một trong những hình thức phổ biến có thể kêu gọi sự tham gia của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Hệ thống dịch vụ này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thực thi chính sách thuế thu nhập cá nhân, tiết kiệm chi phí cho đ
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK