11/04/2021 08:22 CH
Tên tài liệu: ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHẤT VẤN TRAO ĐỔI CỦA MỘT CỰU ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: Gs.Tskh. Nguyễn Ngọc Trân
Nguồn tài liệu: Hội nghị kỹ năng chất vấn dành cho đại biểu dân cử
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu quốc hội
- Đại biểu hội đồng nhân dân
- Cán bộ văn phòng
- Tham khảo
Nhóm tài liệu: Bồi dưỡng đại biểu
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Điều 84 của Hiến pháp quy định 14 nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, thể hiện ba chức năng của Quốc hội là lập hiến lập pháp, giám sát tối caoquyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Nếu được triển khai tốt, chất vấn là một hoạt động của Quốc hội, là một công tác của đại biểu Quốc hội phục vụ đắc lực và nhạy bén việc thực hiện ba nhiệm vụ cơ bản của thiết chế này được quy định trong Hiến pháp 1992.

Qua công tác giám sát và chất vấn, Quốc hội biết được các luật và các văn bản pháp quy dưới luật đang có hiệu lực được thi hành ra sao, có những điều khoản nào cần được nghiên cứu để sửa đổi bổ sung, các chính sách nào cần được điều chỉnh.

Công tác giám sát sẽ giúp biết được các quyết định hệ trọng mà Quốc hội đã nghị quyết được triển khai ra sao, đâu là những vướng mắc, và cần làm gì để kịp thời điều chỉnh, tháo gở.

Giám sát chất vấn có quan hệ chặt chẽ với nhau. Giám sát chỉ ra những nội dung cần chất vấn (tại hội trường, tại ủy ban thường vụ, tại các cơ quan của Quốc hội). Ngược lại, từ các chất vấn sẽ gợi ra và định hình những nội dung cần giám sát để Quốc hội nắm bắt sâu hơn và có những quyết sách tương ứng cần thiết.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK