01/04/2023 09:24 CH
Tên tài liệu: ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHẤT VẤN TRAO ĐỔI CỦA MỘT CỰU ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: Gs.Tskh. Nguyễn Ngọc Trân
Nguồn tài liệu: Hội nghị kỹ năng chất vấn dành cho đại biểu dân cử
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu quốc hội
- Đại biểu hội đồng nhân dân
- Cán bộ văn phòng
- Tham khảo
Nhóm tài liệu: Bồi dưỡng đại biểu
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Điều 84 của Hiến pháp quy định 14 nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, thể hiện ba chức năng của Quốc hội là lập hiến lập pháp, giám sát tối caoquyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Nếu được triển khai tốt, chất vấn là một hoạt động của Quốc hội, là một công tác của đại biểu Quốc hội phục vụ đắc lực và nhạy bén việc thực hiện ba nhiệm vụ cơ bản của thiết chế này được quy định trong Hiến pháp 1992.

Qua công tác giám sát và chất vấn, Quốc hội biết được các luật và các văn bản pháp quy dưới luật đang có hiệu lực được thi hành ra sao, có những điều khoản nào cần được nghiên cứu để sửa đổi bổ sung, các chính sách nào cần được điều chỉnh.

Công tác giám sát sẽ giúp biết được các quyết định hệ trọng mà Quốc hội đã nghị quyết được triển khai ra sao, đâu là những vướng mắc, và cần làm gì để kịp thời điều chỉnh, tháo gở.

Giám sát chất vấn có quan hệ chặt chẽ với nhau. Giám sát chỉ ra những nội dung cần chất vấn (tại hội trường, tại ủy ban thường vụ, tại các cơ quan của Quốc hội). Ngược lại, từ các chất vấn sẽ gợi ra và định hình những nội dung cần giám sát để Quốc hội nắm bắt sâu hơn và có những quyết sách tương ứng cần thiết.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK