Đ/c Trần Văn Túy, Trưởng Ban CTĐB, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany YathotuĐoàn công tác của Ban Công tác đại biểu thăm và làm việc tại Lào Cập nhật : 11:16 - 20/07/2016Theo đề nghị của Ban thư ký Quốc hội nước CHDCND Lào, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đã tổ chức đoàn công tác theo lời mời của Bạn do đồng chí Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu, làm trưởng đoàn cùng đoàn đại biểu của Ban đã sang thăm và làm việc tại Quốc hội Lào từ ngày 13 đến ngày 15/7/2016.
Tin Hội nghị tập huấn cho các ứng cử viên lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội tổ chức tại thành phố Hải Phòng 04/07/2016 08:09:50 SA Từ ngày 4/7 đến ngày 8/7/2016, Ban Công tác đại biểu thuộc ủy Ban thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị” Giới thiệu về Quốc hội cho các ứng viên lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội”. Đây là hội nghị thứ 2 tiếp sau Hội nghị dành cho các đại biểu lần đầu trúng cử đại biểu Quốc Hội khu vực phía nam tại tỉnh Bình Thuận.
21/10/2016 08:00 CH
Quốc hội và luật pháp về phòng chống tham nhũng 10/06/2016 11:22:53 SA Quốc hội có vai trò chủ chốt trong đấu tranh chống tham nhũng, thông qua việc xây dựng các đạo luật phù hợp liên quan đến tham nhũng và giám sát việc thực thi các đạo luật này thông qua những Ủy ban chuyên trách. Các đạo luật phòng chống tham nhũng có thể bao hàm nhiều lĩnh vực, như Công ước chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc (được phê chuẩn năm 2003). Trên thực tế, nhiều
21/10/2016 08:00 CH
Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC 25/10/2014 09:36:49 SA Lâu nay có lẽ không ít người chưa nhận ra là cái đẹp là ở sự phù hợp, nhất là đối với những người là cán bộ của dân, là người của công chúng. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi lời nói, bước đi đều có người để ý, theo dõi, thậm chí xét nét, đánh giá, ví dụ như: một đồng chí lãnh đạo đi thăm công trình xây dựng, kiểm tra đê điều, kiểm tra đồng ruộng mà vô tình để một đồng chí cán
21/10/2016 08:00 CH
Quá trình phân cấp chính quyền ở Thái Lan 30/05/2016 04:15:07 SA Sự phân cấp ở Thái Lan gắn liền với chuyển giao liên chính phủ về dịch vụ hành chính cũng như các nguồn lực tài chính và con người có liên quan. Năm 1999, Thái Lan đã ban hành một đạo luật quan trọng về phân cấp là Luật Kế hoạch và trình tự phân cấp
21/10/2016 08:00 CH
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK