Đ/c Trần Văn Túy đến chào xã giao và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Pany YathotuBan Công tác đại biểu hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động cho đại biểu dân cử Lào Cập nhật : 9:23 - 17/02/2017Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 02 năm 2017, đoàn cán bộ của Ban Công tác đại biểu, thuộc Ủy Ban Thường Vụ Quốc hội Việt Nam do đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng , Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác Đại biểu làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
25/02/2017 12:05 SA
Chính sách thủy lợi phí ở Nhật Bản- So sánh với Việt Nam 19/11/2016 02:42:11 CH Trên thế giới, phần lớn các công trình thủy lợi được xây dựng bằng vốn ngân sách quốc gia. có khác nhau khá lớn về thủy lợi phí giữa các quốc gia, thậm chí giữa các vùng miền khác nhau trong một nước. Sự khác nhau này phản ánh mục tiêu sử dụng khác nhau, mức độ sẵn có của nguồn nước, các hệ thống thủy nông với nguồn và kỹ thuật sử dụng, khai thác và cấp nước khác nhau. Kh
25/02/2017 12:05 SA
Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC 25/10/2014 09:36:49 SA Lâu nay có lẽ không ít người chưa nhận ra là cái đẹp là ở sự phù hợp, nhất là đối với những người là cán bộ của dân, là người của công chúng. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi lời nói, bước đi đều có người để ý, theo dõi, thậm chí xét nét, đánh giá, ví dụ như: một đồng chí lãnh đạo đi thăm công trình xây dựng, kiểm tra đê điều, kiểm tra đồng ruộng mà vô tình để một đồng chí cán
25/02/2017 12:05 SA
Các mô hình Ủy ban chống tham nhũng trên thế giới 12/12/2016 02:42:11 SA Các cơ quan chống tham nhũng là một phần của hàng loạt công cụ và chiến lược có thể áp dụng nhằm giảm tệ nạn tham nhũng. Hiện nay, có khá nhiều chính phủ sử dụng mô hình Ủy ban chồng tham nhũng. Các ủy ban chống này được thành lập nhằm đáp lại yêu cầu cải cách của đông đảo cử tri trong nước, bao gồm cả các nhà lập pháp và tổ chức dân sự, và thường được thành lập sau một c
25/02/2017 12:05 SA
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK