Tin Hội nghị “Kỹ năng xây dựng chính sách giáo dục dành cho đại biểu dân cử” tại Cần Thơ từ 4-6/10/2018 Cập nhật : 10:46 - 04/10/2018Ngày 4-6/10/2018, tại tỉnh Cần Thơ, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị với chủ đề “Kỹ năng xây dựng chính sách giáo dục dành cho đại biểu dân cử”.
Tin Hội nghị “Kỹ năng xây dựng chính sách giáo dục dành cho đại biểu dân cử” tại Nghệ An từ 19-21/9/2018 19/09/2018 02:37:10 SA Ngày 19-21/9/2018, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị với chủ đề “Kỹ năng xây dựng chính sách giáo dục dành cho đại biểu dân cử”.
18/10/2018 11:22 SA
TỔNG QUAN CÁC THỂ CHẾ VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN 07/03/2018 11:36:45 SA Hiện nay ở Việt Nam có ba cơ quan chủ chốt hoạt động liên quan đến công tác thanh niên, bao gồm: Vụ Công tác thanh niên thuộc Bộ Nội Vụ, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam (UBQG TNVN) và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTNCS HCM). Vai trò của Vụ Công tác thanh niên chủ yếu là tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên; x
18/10/2018 11:22 SA
Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC 25/10/2014 09:36:49 SA Lâu nay có lẽ không ít người chưa nhận ra là cái đẹp là ở sự phù hợp, nhất là đối với những người là cán bộ của dân, là người của công chúng. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi lời nói, bước đi đều có người để ý, theo dõi, thậm chí xét nét, đánh giá, ví dụ như: một đồng chí lãnh đạo đi thăm công trình xây dựng, kiểm tra đê điều, kiểm tra đồng ruộng mà vô tình để một đồng chí cán
18/10/2018 11:22 SA
CÔNG DÂN KIỂM SOÁT HÀNH CHÍNH CÔNG Ở MỸ 28/03/2018 01:58:41 CH Các phương thức kiểm soát hiệu quả của công dân đối với quản lý hành chính nhà nước luôn là một câu hỏi lớn đối với thể chế hành chính của các quốc gia. Ở Mỹ, quyền tự do báo chí, tự do xuất bản là một trong những quyền quan trọng của công dân đảm bảo cho sự giám sát có hiệu quả của công dân đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
18/10/2018 11:22 SA
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK