MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGHỊ VIỆN SINGAPORE Cập nhật : 9:36 - 23/11/2017Hoạt động của Nghị viện Singapore được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, mọi chính sách pháp luật đều hướng tới lợi ích chung của cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân đặc biệt là công dân ở nhóm thiểu số, đảm bảo sự công bằng trong tất cả các cộng đồng dân cư.
Đoàn công tác của Ban Công tác đại biểu thăm và thuyết trình tại Quốc hội Lào 12/12/2017 03:51:52 SA Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017, đoàn công tác của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam do đồng chí Bùi Đức Thụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu làm trưởng đoàn đã sang thăm và thuyết trình về kinh nghiệm trong xem xét và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách cấp tỉnh cho ĐBQH và đại biểu HĐND của CHDCND Là
Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động HĐND tỉnh Hà Giang 20/03/2018 09:09:39 SA Thực hiện chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018, trong 2 ngày 06 và 07/3/2018,Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban công tác đại biểu, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh Hà Giang.
24/07/2018 12:26 SA
CÔNG DÂN KIỂM SOÁT HÀNH CHÍNH CÔNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ CÓ THỂ THAM KHẢO Ở VIỆT NAM 16/03/2018 10:30:14 SA Hành chính công và kiểm soát hành chính công là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt cả ở thế giới và Việt Nam. Với xu thế dân chủ, nhiều nước trên thế giới đã thiết lập các phương thức kiểm soát hành chính công từ phía công dân, xã hội, báo chí, bảo đảm hành chính công hoạt động trong khuôn khổ pháp lý, chống lạm quyền, tham nhũng và xâm phạm lợi ích công dân.
24/07/2018 12:26 SA
Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC 25/10/2014 09:36:49 SA Lâu nay có lẽ không ít người chưa nhận ra là cái đẹp là ở sự phù hợp, nhất là đối với những người là cán bộ của dân, là người của công chúng. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi lời nói, bước đi đều có người để ý, theo dõi, thậm chí xét nét, đánh giá, ví dụ như: một đồng chí lãnh đạo đi thăm công trình xây dựng, kiểm tra đê điều, kiểm tra đồng ruộng mà vô tình để một đồng chí cán
24/07/2018 12:26 SA
Ảnh hưởng kinh tế kỹ thuật số tới thị trường lao động EU 30/11/2017 03:55:17 CH Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, Kinh tế kỹ thuật số là nền kinh tế dựa trên các công nghệ kỹ thuật số. Kinh tế kỹ thuật số được đan xen với nền kinh tế truyền thống tạo ra một miêu tả rõ ràng hơn
24/07/2018 12:26 SA
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK