Tin Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban số 2 Xây dựng chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Cập nhật : 12:59 - 01/09/2021Chiều 1/9, tại Nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban xây dựng chuyên đề """"Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam"""" (Tiểu ban số 2).
Tin Hội nghị “Giới thiệu về Quốc hội cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV” tại Tp. Huế, ngày 30/6-2/7/2021 30/06/2021 03:17:55 SA Chiều 30/6, tại TP. Huế, Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức hội nghị “Giới thiệu về Quốc hội cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV”. Tham dự Hội nghị có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Ban Chấp hành
20/09/2021 01:53 SA
Sách "Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân" 28/05/2021 09:18:45 SA Để giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc hướng dẫn hoạt động của HĐND, thực hiện chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND, đáp ứng nhu cầu của đại biểu, Ban Công tác đại biểu tổ chức biên soạn cuốn sách Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân để tham khảo trong hoạt động ở HĐND. Ấn phẩm này trình bày tổng quan về chính
20/09/2021 01:53 SA
Ông Đồ với vó ngựa hay 28/05/2021 09:45:21 SA
   
  Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều
  QUỐC HỘI KHÓA XV
  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
  Cơ cấu như sau:
  - 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
  - 60,32% đại biểu ở địa phương;
  - 0,80% đại biểu tự ứng cử;
  - 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
  - 30,26% đại biểu là phụ nữ;
  - 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
  - 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
  - 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
  - 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
  - 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
  - 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
  - 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
  - 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
  WEBLINK