Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên, ngày 12/4/2019 Cập nhật : 9:52 - 18/04/2019Ngày 12.4, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp năm 2019, với sự tham gia của gần 200 đại biểu.
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 6 tại Tuyên Quang, ngày 09/4/2019. 16/04/2019 04:38:14 SA Ngày 09.4, tại Tuyên Quang, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh” và một số kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức chính
Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai, ngày 27/3/2019 27/03/2019 03:39:28 SA Ngày 27.3, Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử - Ban Công tác Đại biểu dân cử thuộc UBTVQH tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp năm 2019.
20/04/2019 01:13 CH
Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC 25/10/2014 09:36:49 SA Lâu nay có lẽ không ít người chưa nhận ra là cái đẹp là ở sự phù hợp, nhất là đối với những người là cán bộ của dân, là người của công chúng. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi lời nói, bước đi đều có người để ý, theo dõi, thậm chí xét nét, đánh giá, ví dụ như: một đồng chí lãnh đạo đi thăm công trình xây dựng, kiểm tra đê điều, kiểm tra đồng ruộng mà vô tình để một đồng chí cán
20/04/2019 01:13 CH
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK