Tin Tọa đàm khoa học “Hoàn thiện khung pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” tại Hà Nội, ngày 20/11/2020 Cập nhật : 3:08 - 20/11/2020Sáng ngày 20/11/2020, tại trụ sở của Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phối hợp với Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã toàn cầu (TRAFFIC) tổ chức buổi Tọa đàm khoa học “Hoàn thiện khung pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã quý, hiếm; cung cấp thông tin hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong quá trình xem xét, thông qua các dự án luật có liên quan cũng như giám sát trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ ngành, địa phương trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã.
Tin Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ngày 13/11/2020 13/11/2020 11:07:54 SA Ngày 13/11/2020, với sự hỗ trợ về nội dung và Báo cáo viên của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân cho gần 200 đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc 3 cấp trên địa bàn tỉnh.
27/02/2021 09:59 CH
Những mục tiêu đề ra tại Dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 23/12/2020 02:43:00 SA Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang làm thay đổi các hoạt động KT-XH, mở ra cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các nền kinh tế. Nhiều nước trên thế giới đã và đang xây dựng, thực hiện các chiến lược, chính sách để chủ động khai thác lợi ích và vượt qua thách thức từ CMCN 4.0, phát triển mạnh mẽ kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK