Tin Hội nghị tập huấn Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ngày 6-7/11/2018 Cập nhật : 2:53 - 07/11/2018Thực hiện kế hoạch công tác tháng 11/2018, trong 2 ngày 6 và 7 tháng 11 năm 2018, tại TP Hòa Bình, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề nhằm tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 của tỉnh.
Tin Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 30-31/10/2018 31/10/2018 05:38:23 SA Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, ngày 30 và 31/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực và lãnh đạo các ban HĐND các huyện, thành phố năm 2018.
19/11/2018 01:53 CH
Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC 25/10/2014 09:36:49 SA Lâu nay có lẽ không ít người chưa nhận ra là cái đẹp là ở sự phù hợp, nhất là đối với những người là cán bộ của dân, là người của công chúng. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi lời nói, bước đi đều có người để ý, theo dõi, thậm chí xét nét, đánh giá, ví dụ như: một đồng chí lãnh đạo đi thăm công trình xây dựng, kiểm tra đê điều, kiểm tra đồng ruộng mà vô tình để một đồng chí cán
19/11/2018 01:53 CH
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK