• Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ban Công tác đại biểu là dịp các thế hệ lãnh đạo Ban, công chức thuộc Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử qua các thời kỳ hội ngộ cùng nhau để nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Nhiều kỷ niệm, nhiều thành tựu được nhắc lại bằng những ngôn từ dung dị, chân thành của các đồng chí sẽ là những hồi ức đẹ
 • Hai mươi năm qua, hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử càng ngày càng có những chuyển biến tích cực góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
 • Thời gian trôi thật nhanh, đã 14 năm kể từ ngày tôi được tham dự hội nghị khu vực các tỉnh, thành phố Miền Đông Nam Bộ tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, ngày 9 tháng 9 năm 2009. Hội nghị với chủ đề: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp”.
 • Là một trong những lãnh đạo Ban từ ngày đầu thành lập, tôi còn nhớ ngay sau ngày thành lập Ban, đồng chí Trương Quang Được, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban đã họp Lãnh đạo Ban để thông qua Quy chế làm việc của Ban.
 • Hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử gần 20 năm qua đã đạt nhiều thành tựu quan trọng và đáng tự hào, giúp đại biểu thực hiện nhiệm vụ tốt hơn ngay từ đầu nhiệm kỳ.
 • Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình bầu cử là một tất yếu nhằm lựa chọn được những người tiêu biểu, xứng đáng nhất, có đầy đủ các tiêu chuẩn theo luật định, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có năng lực và có điều kiện thực thi nhiệm vụ của ĐBQH, đại biểu HĐND; đồng thời bảo đảm được các cơ cấu đúng đắn, hợp lý nhất.
 • Ông Đồ với vó ngựa hay 28/05/2021  09:45:21 SA
  Ông Đồ với vó ngựahay Đông tàn rét đậm như dao cắt,Xuân sang vó ngựa chắc từng roi,Ngọn bút hiện hình nhân tâm đắcÔng Đồ châm mực bỗng lệ rơi… Nước biết giữ nguồn, cây giữ cộiMàu xanh hi vọng lại đâm chồi,Hạt giống này mầm mang tính trội,Cây đời hoa trái đẹp sinh sôi!... Mã đáo thành công mỗi tháng ngày,Ông Đồ luyện bút chẳng ngừng tay, Ước bao nhiêu ngựa v
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK