Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu, ngày 16-17/11/2022
Cập nhật : 9:45 - 22/11/2022

Thực hiện chươngtrình công tác năm 2022 của Ban Công tác đại biểu, trên cơ sở đề nghị của Hội đồngnhân dân tỉnh Lai Châu, trong 02 ngày 16-17/11/2022 tại tỉnh Lai Châu, Trungtâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹnăng cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.


 

Quangcảnh Hội nghị

DựHội nghị có các đồng chí Chu Lê Chinh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhândân tỉnh Lai Châu; đồng chí Trịnh Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡngđại biểu dân cử; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hộivà Hội đồng nhân dân tỉnh; cùng hơn 70 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trênđịa bàn tỉnh Lai Châu...


Đồngchí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu

khaimạc Hội nghị

Phátbiểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chu Lê Chinh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnhnhấn mạnh, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, có vaitrò quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Vì vậy, việc tổ chức bồidưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹnăng và kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân là hết sức cần thiết,giúp đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường hoạt động để làm tròn trách nhiệmtrước cử tri và Nhân dân. Từ đó, đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chấtlượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, đáp ứng ngày càng cao của cử tri đốivới người đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Trongthời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ được nghecác đồng chí báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động dân cửtruyền đạt, trao đổi các chuyên đề: Kỹ năng giám sát tài chính - ngân sách Nhànước ở địa phương; Kỹ năng phân tích chính sách của đại biểu Hội đồng nhân dân;Kỹ năng thẩm tra của đại biểu Hội đồng nhân dân; Kỹ năng nghiên cứu, phân tích,đánh giá Báo cáo kinh tế - xã hội của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Kỹ năng giám sát đầutư xây dựng cơ bản của đại biểu Hội đồng nhân dân; Kỹ năng thảo luận, tranh luận,chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân …

Thôngqua Hội nghị, mỗi đại biểu sẽ được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về nhiệmvụ của người đại biểu dân cử, những bài học bổ ích, kinh nghiệm thực tiễn. Quađó, giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạncủa Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính quyền địa phương, góp phần nâng caohiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK