Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu, ngày 16-17/11/2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Công tác đại biểu, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, trong 02 ngày 16-17/11/2022 tại tỉnh Lai Châu, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thực hiện chươngtrình công tác năm 2022 của Ban Công tác đại biểu, trên cơ sở đề nghị của Hội đồngnhân dân tỉnh Lai Châu, trong 02 ngày 16-17/11/2022 tại tỉnh Lai Châu, Trungtâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹnăng cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.


 

Quangcảnh Hội nghị

DựHội nghị có các đồng chí Chu Lê Chinh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhândân tỉnh Lai Châu; đồng chí Trịnh Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡngđại biểu dân cử; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hộivà Hội đồng nhân dân tỉnh; cùng hơn 70 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trênđịa bàn tỉnh Lai Châu...


Đồngchí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu

khaimạc Hội nghị

Phátbiểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chu Lê Chinh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnhnhấn mạnh, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, có vaitrò quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Vì vậy, việc tổ chức bồidưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹnăng và kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân là hết sức cần thiết,giúp đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường hoạt động để làm tròn trách nhiệmtrước cử tri và Nhân dân. Từ đó, đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chấtlượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, đáp ứng ngày càng cao của cử tri đốivới người đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Trongthời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ được nghecác đồng chí báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động dân cửtruyền đạt, trao đổi các chuyên đề: Kỹ năng giám sát tài chính - ngân sách Nhànước ở địa phương; Kỹ năng phân tích chính sách của đại biểu Hội đồng nhân dân;Kỹ năng thẩm tra của đại biểu Hội đồng nhân dân; Kỹ năng nghiên cứu, phân tích,đánh giá Báo cáo kinh tế - xã hội của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Kỹ năng giám sát đầutư xây dựng cơ bản của đại biểu Hội đồng nhân dân; Kỹ năng thảo luận, tranh luận,chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân …

Thôngqua Hội nghị, mỗi đại biểu sẽ được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về nhiệmvụ của người đại biểu dân cử, những bài học bổ ích, kinh nghiệm thực tiễn. Quađó, giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạncủa Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính quyền địa phương, góp phần nâng caohiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới.

Cập nhật : 9:45 - 22/11/2022
In trang này Click here to Print it!