Đánh giá kết quả và kiến nghị của đoàn công tác tại Cộng hòa Bulgaria và Cộng hòa Italia của Ban Công tác đại biểu
Cập nhật : 10:46 - 27/11/2018
Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2018, được sự đồng ý của Lãnh đạo Quốc hội, Đoàn công tác của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu làm Trưởng đoàn đã đi nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Cộng hòa Bulgaria và Cộng hòa Italia từ ngày 16/9 đến 26/9/20181. Nội dung trao đổi chủ yếu tập trung vào các vấn đề pháp luật về bầu cử, về các cơ quan phụ trách bầu cử, về các điều kiện đảm bảo hỗ trợ hoạt động của nghị sĩ, về vị trí, vai trò của cấp chính quyền địa phương 

Nhìn chung, chuyến công tác của Đoàn đã thu được kết quả tốt đẹp, đạt được mục tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Bulgaria và Italia với Quốc hội Việt Nam. Qua chuyến công tác, đoàn của Ban Công tác đại biểu đã thu được nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu trong công tác bầu cử, chế độ chính sách đối với đại biểu dân cử và xây dựng tổ chức bộ máy Quốc hội.

Ở Quốc hội Bulgaria và Italia, công tác bầu cử ở cả 2 nước là độc lập, đảm bảo tính dân chủ và công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân có quyền ứng cử và bầu cử khi đủ tuổi theo quy định của pháp luật. Các chế độ, định mức chi tiêu tài chính đối với hoạt động của Quốc hội và các nghị sĩ được quy định rõ ràng  và được quản lý chặt chẽ, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chính sách ưu đãi duy nhất đối với nghị sĩ ở hai nước là quyền miễn trừ.
 
Ở Quốc hội hai nước đều không có cơ quan riêng đảm trách về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử, các nghị sĩ phải tự học tập để bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng. 

Qua chuyến công tác, Đoàn có một số kiến nghị như sau: 
- Tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Quốc hội Italia và Pháp qua các nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Bulgaria, Việt Nam – Italia và giữa các cơ quan của Quốc hội ta với bạn, nhất là trong lĩnh vực lập pháp nhằm tạo hành lang pháp lý cho các thành phần kinh tế, xã hội ở cả hai nước mở rộng quan hệ hợp tác, đóng góp thiết thực cho phát triển ngoại giao nghị viện của Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với 2 nước.
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo hướng quy định thời hạn tiếp nhận xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan tới ĐBQH, đại biểu HĐND sau khi công bố kết quả bầu cử.
- Đề nghị cấp có thẩm quyền phân định rõ cơ quan chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, kiến thức hoạt động đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nghiên cứu về hợp tác kinh tế - thương mại với Phòng Thương mại Italia – Việt Nam.
- Đối với các Bộ liên quan (Ngoại giao; Lao động, Thương binh và Xã hội; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục) cần nghiên cứu thúc đẩy phát triển hợp tác các lĩnh vực thế mạnh, đẩy mạnh giao thương giữa hai nước về lao động, kinh tế, thương mại và giáo dục.

TTBD

Chú thích:
1 Tham gia Đoàn gồm các đồng chí: Đ/c Huỳnh Thành Chung, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Phước; Đ/c Đặng Ngọc Huy, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu; các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên Vụ Công tác đại biểu, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội.
- Đoàn làm việc tại Bulgaria từ ngày 17-19/9/2018; làm việc tại Italia từ ngày 20-26/9/2018.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK