Kinh nghiệm quốc tế về điều tra xã hội học trong tham vấn công chúng về hiến pháp
Cập nhật : 22:53 - 26/02/2013

Nhằm cóđược những thông tin mang tính đại diện rộng rãi về quan điểm của người dân,các nhà lập hiến có thể sử dụng phương pháp khoa học có tên là “điều tra theomẫu xác suất”.

Một cuộc điều tra có thể cung cấp cho cácnhà lập hiến thông tin về việc liệu các quan điểm của họ có được chia sẻ bởitoàn bộ dân chúng không. Ví dụ, điều tra xã hội học ở Nepal do một tổ chức xãhội dân sự thực hiện cho thấy sự khác nhau khá lớn trong việc ủng hộ chủ nghĩaliên bang giữa thành viên của Nghị viện (93%) và công dân (42%) và giữa cácnhóm sắc tộc và đẳng cấp, các vùng và các nhóm dân cư với trình độ học vấn.Cuộc điều tra cũng chỉ ra sự khác nhau về thái độ đối với ngôn ngữ chính thứcvà sự duy trì nhà nước Hindu.

Cuộc khảo sát dựa trên bảng câu hỏi có xuhướng chỉ nhằm tới những người muốn tham gia như ở Afghanistan, Iraq, Kenya,Nepal, Papua New Guinea, Uganda và Zimbabwe. Châu Mỹ Latin không có truyềnthống sử dụng bảng câu hỏi này trong quy trình lập hiến. Còn Quốc hội lập hiếnUganda từ chối ý tưởng về cuộc điều tra xã hội học vì cho rằng, điểm quan trọngtrong tham vấn ý kiến công chúng là có được sự tham gia của công chúng, thúcđẩy đối thoại và tranh luận hơn là đơn giản chỉ phân phát các bảng câu hỏi điềutra tới một số người. Hơn nữa, những cuộc điều tra như thế sẽ tạo nên áp lựccho Quốc hội lập hiến phải trả lời câu hỏi tại sao các đề xuất lại không giốngvới kết quả điều tra.

Nếu một cuộc khảosát chỉ được thực hiện một lần duy nhất, hữu ích nhất là thực hiện sau khi tổchức giáo dục công dân và sau khi dự thảo đã được công bố. Đặc biệt, nếu cần cómột cuộc trưng cầu dân ý, một cuộc khảo sát có thể chỉ cho các nhà lập hiếnnhững nội dung gây sự bất đồng mạnh mẽ và cho họ cơ hội giải thích hoặc sửa lạibản dự thảo để hiến pháp sau đó được chấp thuận. Một cuộc điều tra theo xácsuất đòi hỏi phải có các chuyên gia để đảm bảo bảng câu hỏi được thiết kế khoahọc. Khi có nhiều người mù chữ hoặc bán mù chữ, cần thực hiện các cuộc phỏngvấn. Các câu hỏi nên được thử trước để những người tham gia có thể hiểu vàkhông được có những câu hỏi định hướng.

Tuy nhiên, loại điều tra này khó có thể chỉra cho các nhà lập hiến tại sao các nhóm lại giữ những quan điểm nhất định, trừphi cuộc điều tra được thiết kế cực kỳ tốt và có thể thực hiện qua phỏng vấn.Một cuộc điều tra theo xác suất được thực hiện ở một thời điểm nào đó có thểkhông phản ánh chính xác tình hình, đặc biệt, trong những bối cảnh không ổnđịnh, các sự kiện xảy ra có thể làm thay đổi quan điểm chỉ trong một đêm. Hoặcở các quốc gia hậu xung đột, có ít dữ liệu chính xác về tổng số hộ gia đình vàsố công dân tham gia vào những nhóm hay những cộng đồng cụ thể. Có hàng triệungười di cư ra khỏi đất nước; hoặc tình trạng bạo lực vẫn lan rộng khiến côngdân không thể trả lời khảo sát. Lúc này rất khó để có một mẫu các quan điểmmang tính đại diện.

Điều tra xã hội học nếu thiết kế không tốtsẽ bóp méo kết quả, không phản ánh đúng quan điểm của người dân như một tổngthể. Ví dụ, khảo sát qua điện thoại (theo đó số người thường được lựa chọn gọimột cách ngẫu nhiên) có thể không mang tính đại diện nếu mọi người không cóđiện thoại. Những cuộc điều tra thường được thực hiện ở những vùng thành thị,hoặc chỉ sử dụng một ngôn ngữ. Hoặc người mù chữ có thể bị loại ra khỏi cuộckhảo sát vì họ không thể điền vào bảng câu hỏi điều tra; bảng câu hỏi chủ yếuđược phân phát ở một vùng nào đó, hoặc bỏ qua phụ nữ...

_______________

Lược dịch từ cuốn Constitution-making and Reform: Options for theProcess (Những lựa chọn choquá trình xây dựng hiến pháp và cải cách) của các tác giả Michele Brandt, JillCottrell, Yash Ghai, Anthony Regan

Nguồn:daibieunhandan

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK