Thiết lập sự hỗ trợ trong vận động bầu cử
Cập nhật : 13:40 - 26/04/2011

Trước khi quyết định tham gia ứng cử, bạn phải thiết lập một mạng lưới những người ủng hộ trong địa phương của mình. Để thành công bạn cần phải mở rộng và tăng thêm số lượng người ủng hộ mình.

            Tiếp cận với cử tri

            Phương pháp này là tiếp cận với cử tri để thuyết phục mọi người ủng hộ bạn. Cac bước nhằm tạo dựng và mở rộng sự ủng hộ từ các cử tri dành cho bạn bao gồm:

            - Xác định những người ủng hộ bạn một cách nhiệt tình nhất (các thành viên trong gia đình, những người đã khuyến khích bạn tham gia ửng cử, thành viên trong nhóm vận động tranh cử của bạn và gia đình họ, những người luôn luôn ủng hộ đối với bạn…)

            - Xác định những người ủng hộ đối thủ của bạn một cách nhiệt tình nhất (bản thân đối thủ của bạn và gia đình họ, những người trong nhóm vận động tranh cử của đối thủ của bạn và gia đình.)

            - Xác định những người ủng hộ bạn vừa phải (những người chia sẻ quyền lợi chung với bạn về một vấn đề nào đó, những người đã là đồng minh với bạn trong quá khứ, những người mà bạn biết sẽ không ủng hộ đối thủ của bạn).

            - Xác định những người ủng hộ đối thủ của bạn một cách vừa phải nhưng là đối với đối thủ của bạn.

            - Xác định những cử tri chưa quyết định.

            Trong từng trường hợp, việc xác định này sẽ thông qua việc tiếp xúc cử tri. Không bao giờ được tự giả thiết là bạn biết được cử tri đó bỏ phiếu cho bạn, trừ khi người đó nói với bạn.

            Căn cứ vào việc xác định trên, sau đó mới có thể quyết định được mục tiêu của mình trong việc mở rộng và phát triển mạng lưới cử tri ủng hộ. Đó sẽ là những người ủng hộ bạn một cách vừa phải, những cử tri chưa quyết định và những người ủng hộ đối thủ một cách vừa phải. Hãy làm việc hết mình với giả thiết là bạn có một sự ủng hộ tối thiếu nhất. Tùy thuộc vào thời điểm, nguồn lực và mạnh mẽ của chiến dịch vận động tranh cử của đối thủ mà bạn có thể quyết định bỏ qua nhóm cử tri ủng hộ đối thủ của bạn một cách vừa phải hay không.

            Nhiệm vụ của bạn lúc này là tác động tới những nhóm cử tri đã được lựa chọn, thuyết thục họ ủng hộ bạn.

            Tiếp cận với những thành viên mới

            Phương thức tiếp cận thứ hai để phát triển mạng lưới cử tri ủng hộ là hướng tới những người mới, thường là những tổ chức của cộng đồng mà bạn có tham gia. Bạn cần phải cân nhắc thận trọng những tác động của chiến dịch mở rộng mạng lưới cử tri ủng hộ từ phía ngoài đối với những cử tri đã được xác định. Đôi khi điều này lại làm mất đi sự liên kết trước đây và dẫn đến việc mất đi sự ủng hộ đã có.

            Một nơi tốt nhất để bạn tìm kiếm sự giúp đỡ là các tổ chức của cộng đồng mà bạn là thành viên, chẳng hạn như hiệp hội văn hóa, nhà thờ, các tổ chức công đoàn, các nhóm phụ nữ…

            Xác định vị trí của mình

            Các ửng cử viên

            Mỗi ửng cử viên đều mang vào chiến dịch vận động tranh cử của mình sự tổng hòa những mặt mạnh và yếu. Rất nhiều trong số đó sẽ có thể trở thành một điểm thuận lợi hoặc khó khăn, tùy theo cách nó được thể hiện và theo giá trị của các cử tri.

            Bạn phải liệt kê được danh sách các mặt mạnh, mặt yếu. Bằng cách so sánh các danh sách này, bạn có thể lựa chọn được những đặc điểm sẽ giúp bạn trở thành một ứng cử viên đáng mong ước đối với cử tri. Những đặc điểm này sẽ tạo ra vị trí của bạn với tư cách là một ứng cử viên trong chiến dịch vận động tranh cử.

            Sử dụng những thông tin này, xây dựng một bản báo cáo ngắn gọn trong đó nêu rõ: những mặt mạnh của bạn với tư cách là mọt ứng cử viên; ba đến sáu vấn đề mấu chốt của địa phương; những mối liên hệ chung đối với vấn đề này; lý do vì sao việc bỏ phiếu cho bạn sẽ đem lại lợi ích cho cử tri nhiều hơn là bỏ phiếu cho một ứng cử viên khác

            Mục đích của việc cử tri bỏ phiếu cho bạn

            Một khi đã xác định được mục đích của việc cử tri bỏ phiếu cho bạn, bạn cần phải phát triển và củng cố một vài khía cạnh trong bản báo cáo về vị trí của mình tại các buổi tiếp xúc với các nhóm dân cử. Chẳng hạn như, bạn có thể nhấn mạnh vào chất lượng giáo dục khi bạn tiếp xúc với các bậc cha mẹ và đội ngũ giáo viên.

            Các vấn đề địa phương

            Khi đề cập đến các vấn đề tồn tại trong địa phương, hãy nhấn mạnh vào các vấn đề mà cá nhân bạn có liên quan. Nếu như có vấn đề nào đó của địa phương mà bạn không nắm rõ, bạn cần phải mời một ai đó hiểu biết về vấn đề này trình bày cho bạn. Một điều cũng vô cùng quan trọng là hiểu rõ mối liên hệ qua lại giữa các cấp chính quyền và mối liên hệ này đối với các vấn đề của địa phương. Ví dụ, vấn đề nhà cửa là vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của tất các các cấp từ huyện, tỉnh đến cấp liên bang. Hãy đảm bảo rằng, bạn nhận thức đầy đủ mối liên hệ của các cấp chính quyền đối với các vấn đề trong chiến dịch tranh cử của bạn.

            Thước đo giá trị của các cử tri

            Cuối cùng, bạn cần phải xác định thước đo giá trị của các cử tri, đó là: điều gì là quan trọng nhất đối với họ. Ví dụ, ở tại một vài nơi, việc tiếp xúc là quan trọng nhất. Ở những nơi khác thì sự tham gia vào các dịch vụ công cộng lại là quan trọng hơn. Những đặc điểm về các mặt mạnh và niềm tin của bạn nếu như phù hợp với thước đo giá trị của các cử tri sẽ xác định vị trí của bạn.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK