Quốc hội Đan Mạch - coi trọng mối quan hệ với báo chí
Cập nhật : 11:55 - 02/11/2010
Cối xay gió- một trong những biểu tượng của đất nước Đan Mạch

Quốc hội Đan Mạch rất coi trọng mối quan hệ với báo chí, bao gồm từ thể loại báo tuần, báo ngày cho tới truyền hình, phát thanh và báo mạng. Nhu cầu chung của nhóm này là tiếp cận thông tin, tiếp cận với các chính trị gia và chính quyền. Đồng thời, họ cũng tham khảo những nguồn tài liệu đã được biên tập.

Đối với các nhà báo, Quốc hội Đan Mạch cung cấp dịch vụ báo chí công khai, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của các phóng viên về hoạt động của Quốc hội. Một trong số những mục tiêu chiến lược báo chí của Quốc hội là để Văn phòng đóng vai trò chủ động trong các hoạt động có liên quan tới báo chí và từ đó gây dựng được tiếng tăm tốt hơn đối với công chúng.

Trung tâm thông tin Quốc hội và trung tâm thông tin của EU giải quyết những yêu cầu của các nhà báo. Dịch vụ thông tin phối hợp chặt chẽ với ban biên tập trang web Quốc hội và trang web của trung tâm thông tin EU. Dịch vụ này tạo điều kiện tiếp cận trực tiếp với Trung tâm thông tin EU của Văn phòng Quốc hội Đan Mạch.

Văn phòng Quốc hội Đan Mạch cũng tổ chức các khoá tập huấn cho nhà báo, trong đó có hợp tác với các trường đào tạo báo chí. Những khoá học này có thể được tổ chức chung với các khoá đào tạo về nghiệp vụ báo chí. Các nhà báo được tham gia một khoá đào tạo về kỹ năng tìm kiếm thông tin trên trang web của Trung tâm thông tin EU.

Trang thông tin điện tử của Quốc hội là một phương tiện đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là đối với các nhà báo chuyên sâu. Trang thông tin điện tử chứa đựng các thông tin liên lạc của các Nghị sĩ và của Văn phòng, kèm theo những thông tin về quy trình hoạt động chính trị và các nguồn tài liệu cần thiết. Cùng với trang trang thông tin mới này, các đoạn video trên mạng, các đoạn video theo yêu cầu  và các dịch vụ đa dạng khác sẽ góp phần cải thiện khả năng tiếp cận thông tin của nhà báo. Trang thông tin điện tử cũng bao gồm một trang dành cho mỗi Uỷ ban của Quốc hội, chứa đựng những thông tin và những nguồn tài liệu cụ thể về hoạt động và một số những thông tin khác có liên quan 

Bên cạnh đó, trang thông tin điện tử của trung tâm thông tin EU là nguồn thông tin tập trung về các vấn đề của EU. Trọng tâm trong mối liên hệ với nhà báo sẽ là thông tin về các vấn đề thời sự tại các cuộc thảo luận, các thông tin liên lạc chi tiết và minh bạch, những thông tin cơ bản về EU.

Quốc hội Đan Mạch đã chính thức phát kênh truyền hình riêng vào tháng 10/2009. Kênh này phát các cuộc họp của Quốc hội, của các Uỷ ban, tổ chức những buổi hội đàm, các cuộc thảo luận trong Nghị viện châu Âu. Ngoài ra cũng có một số chương trình tường thuật quá trình hoạt động của Quốc hội. Kênh truyền hình của Quốc hội cũng có dịch vụ điện tín. Hình thức này được sử dụng phối hợp cùng với trang thông tin điện tử của Quốc hội, giúp phóng viên nâng cao khả năng tiếp cận nguồn thông tin cập nhật.

Một thư viện âm thanh đã được đề xuất xây dựng từ các dữ liệu âm thanh. Thư viện này đồng thời được biết đến như một chương trình phát thanh trên mạng và có thể tải về máy. Tập hợp các dữ liệu âm thanh này có thể bao gồm các bài phát biểu tại Quốc hội hoặc các chương trình có giá trị và có tính chất lịch sử.

Vụ Công nghệ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức các khoá tập huấn, các chương trình truyền hình và xây dựng trang web. Dịch vụ báo chí là một phần trách nhiệm của Ban Thư ký quản lý chung và các dịch vụ thông tin thuộc trách nhiệm của Thư viện Quốc hội và Ban thư ký Liên minh Châu Âu. Mỗi một hoạt động hoặc phương pháp sẽ có một tiêu chí đánh giá thành công riêng.

Hoài Thu

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK