Đối tượng truyền thông của Quốc hội Đan Mạch
Cập nhật : 11:55 - 02/11/2010
Ảnh ST

Văn phòng Quốc hội Đan Mạch phải giữ mối liên hệ với các nhóm mục tiêu khác nhau và truyền đạt thông tin thông qua các phương tiện và kênh truyền thông mà họ sử dụng. Nhìn chung, có 4 nhóm mục tiêu truyền thông như sau:

Nhóm mục tiêu đối nội: Đặc điểm của nhóm này là thường xuyên lui tới Quốc hội hàng ngày và vì vậy hiểu rõ hoạt động của Quốc hội và Văn phòng nghị viện. Nhóm này gồm: Các nghị sĩ, Các cán bộ văn phòng Quốc hội, Các thư ký và cán bộ các đảng phái, Thanh tra Quốc hội, Uỷ ban kiểm toán công (phần lớn là các kiểm toán viên).

Nhóm mục tiêu đối ngoại: Đặc điểm của nhóm này là rất quen thuộc với các nghị sĩ, các đảng phái chính trị, hoạt động của Quốc hội và quá trình lập pháp. Nhóm này cũng có mối quan hệ chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội. Nhóm bao gồm: Các Bộ và các cơ quan của Chính phủ; Các nhóm lợi ích và các doanh nghiệp, Các vùng và khu vực tự trị, Sinh viên, các nhà nghiên cứu, Đội ngũ cán bộ tư pháp (toà án, lực lượng cảnh sát và luật sư), các công ty, Quốc hội các nước khác và các diễn đàn, các Tổ chức quốc tế và các Đại sứ quán…

Nhóm truyền thông: Đặc trưng của nhóm này là truyền thông tin từ Quốc hội dưới dạng các ấn phẩm đã được biên tập mà giới báo chí quan tâm. Nhóm cũng có những hiểu biết nhất định về hoạt động của Quốc hội. Nhóm này bao gồm: báo chí, các thư viện và trung tâm thông tin; giáo viên; các tổ chức truyền thông quốc gia và địa phương; ấn phẩm thương mại; tổ chức truyền thông quốc tế.

Công dân: Người dân là nhóm mục tiêu trọng tâm của Quốc hội. Đây là nhóm mục tiêu hết sức đa dạng, có đặc điểm là thường có hiểu biết rất hạn chế về Quốc hội và hoạt động lập pháp. Nhóm này bao gồm: trẻ em và thanh thiếu niên; các thành viên của một đảng chính trị hoặc một tổ chức có quan tâm tới công việc của Quốc hội, bao gồm các thành viên tham dự các hội thảo tổ chức tại toà nhà quốc hội; người dân có quan tâm đến các lĩnh vực nói chung; khách tham quan Nhà Quốc hội, khách du lịch, Những cử trị lần đầu đi bỏ phiếu, Những người nhập cư và cư dân mới…

Đối với mỗi nhóm, Quốc hội Đan Mạch có cách tiếp cận riêng. Chẳng hạn, những người dân quan tâm đến Quốc hội cũng tức là quan tâm chung trong tiến trình dân chủ và đời sống chính trị ở Đan Mạch cũng như mong muốn được hiểu rõ hơn về một vấn đề hoặc về một nhóm chính trị nào đó. Mục tiêu truyền thông tới nhóm này là tạo nhiều cơ hội cho người dân biết tới Quốc hội, dưới bất kỳ hình thức nào (điện tử, tham quan trực tiếp hay thông qua các bài báo). Các phương thức hiện tại được tập trung vào là trang thông tin điện tử, các dịch vụ thông tin và cơ hội thăm quan Nhà Quốc hội thông qua các tour tham quan hoặc các đêm tổ chức văn hoá thường niên. Phương thức này được bổ sung với sự phát triển của các phương thưc hiện tại và cả những phương thức mới.

Hoặc mỗi năm có hơn 60,000 người tham quan nhà Quốc hội. Họ thích thú tham quan các tòa nhà và ý nghĩa là nơi Quốc hội làm việc. Ngoài công dân Đan Mạch cũng cần quan tâm đến đối tượng khách du lịch nước ngoài tới thăm nhà Quốc hội. Mục tiêu truyền thông ở đây là đảm bảo chuyến đi giúp để lại trong lòng người tham quan ấn tượng tốt về Quốc hội và giúp họ hiểu biết thêm các hoạt động của Quốc hội; giúp nhóm tham quan hiểu rõ nền dân chủ Đan mạch cũng như các giá trị của nó.

Nói tóm lại, các nhóm mục tiêu này cần nguồn thông tin đa dạng, phần lớn là quan trọng đối với truyền thông của Văn phòng Quốc hội.  Đôi khi, tuỳ theo thời gian, bối cảnh, phụ thuộc vào chiến lược hiện tại để tập trung vào những nhóm khác nhau.

Minh Thy

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK