Các cách thức truyền thông áp dụng tại Quốc hội Đan Mạch
Cập nhật : 11:55 - 02/11/2010

Nhìn chung, hoạt động truyền thông của Quốc hội Đan Mạch được triển khai thông qua các phương tiện truyền thông đa dạng bao gồm: trang web của Quốc hội; kênh truyền hình Quốc hội; thăm nhà Quốc hội; một ngày làm chính trị gia; dịch vụ thông tin... Về mặt dài hạn, các phương tiện truyền thông này có thể bao gồm: Trung tâm dành cho khách tham quan tại phòng lưu trữ; Một cửa hàng tại nhà Quốc hội; Trung tâm dân chủ; Khái niệm về truyền thông di động.

Các hình thức truyền thông này được tổ chức tùy thuộc vào từng nhóm mục tiêu truyền thông. Chẳng hạn, đối với nhóm chuyên gia, có thể tổ chức các buổi hội thảo tại tòa nhà Quốc hội bàn về các vấn đề có liên quan đến chính trị và các nghị sĩ. Nhóm mục tiêu là sinh viên/nhà nghiên cứu có thể sử dụng thư viện Quốc hội để tìm tài liệu phục vụ cho những mục đích đặc biệt. Hoặc là hiện tại, có rất nhiều các tài liệu, ấn phẩm và nguồn thông tin trên các trang web về Nghị viện và Chính phủ đại diện bằng Tiếng Anh. Trong những năm tới, việc mở rộng cung cấp các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh trên các trang web sẽ được ưu tiên hàng đầu. Trang thông tin điện tử của Quốc hội là phương tiện quyết định cho nhóm chuyên gia. Quốc hôi có thể đạt được mục tiêu chiến lược trong những năm tới thông qua viêc xây dựng một trang web mới trên cơ sở hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến (CMS). Trang Web của trung tâm Thông tin EU là nguồn thông tin tập trung xoay quanh các vấn đề của EU. Đây là nơi các chuyên gia tập trung bàn bạc cụ thể các vấn đề hiện tại của EU trong các buổi thảo luận, là nơi lưu trữ tài liệu bao gồm các thông tin về các vụ xét xử của toà án Châu Âu và thông tin liên lạc chi tiết.

Cũng là trang thông tin của Quốc hội, nhưng đối với các giáo viên tiểu học, Văn phòng Quốc hội Đan Mạch cung cấp các tài liệu giảng dạy đã được biên tập, các đoạn video và những đề xuất cho các khoá đào tạo. Việc mở rộng nhóm mục tiêu này đến các giáo viên giảng dạy cho người trưởng thành, tăng cường nhu cầu khai thác tài liệu điện tử từ Quốc hội của họ cùng với việc phát triển của trang thông tin điện tử là nhu cầu tất nhiên. Các phương thức khác như là các đoạn video theo yêu cầu sẽ nâng cao công tác truyền thông về các hoạt động của Quốc hội và vì thế sẽ trở thành những tài liệu hướng dẫn cho giáo viên.

Đối với khách du lịch, một trung tâm dành cho khách du lịch sẽ mở cửa hoạt động tại Văn phòng lưu trữ hiện tại. Mục tiêu của trung tâm này là phổ biến kiến thức về Quốc hội và nền dân chủ đặc biệt là đặc điểm nổi bật, giá trị và sự phát triển của nó. Trung tâm được xây dựng nhằm khích lệ người dân quan tâm và tích cực tham gia vào tiến trình dân chủ, để họ có thể thấy được lịch sử phát triển lâu dài của thể chế dân chủ Đan Mạch. Hoặc là trong vòng 3 năm tới, một cửa hang sẽ được mở để bán đồ lưu niệm hoặc các tài liệu chi tiết về hoạt động của Quốc hội. Người dân cũng có thể thăm quan Quốc hội và thăm các phòng trưng bày khi Quốc hội đang họp. Hoạt động này được thực hiện nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của người dân về nội dung và quá trình hoạt động của Quốc hội.

Mỗi năm một lần, Quốc hội Đan Mạch mời tất cả công dân mới tham dự “Ngày công dân” tại nhà Quốc hội để chính thức, trọng thể chào đón họ. Cách sắp xếp, bố trí đón tiếp, chào đón này được đánh giá là đã làm hài lòng những người tham dự. Tuy nhiên cần khuyến khích nhiều công dân mới không thuộc các nước phương Tây tham dự buổi đón tiếp thông qua việc tổ chức các dịch quảng bá đặc biệt cho nhóm này.

Nguyên Lâm

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK