QUỐC HỘI ĐAN MẠCH VỚI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG: CỞI MỞ, TIN CẬY VÀ CHẤT LƯỢNG
Cập nhật : 11:55 - 02/11/2010

Nhằm đảm bảo những điều kiện tốt nhất có thể để Quốc hội Đan Mạch hoạt động, cần đảm bảo hoạt động truyền thông chính xác và nhanh chóng. Chính sách truyền thông thuộc trách nhiệm của Văn Phòng Quốc hội Đan Mạch, nhưng trên thực tế, trong nhiều trường hợp, nó đại diện cho toàn thể Quốc hội. Chính sách đó đưa ra những mục tiêu mà Văn phòng Quốc hội theo đuổi và bao gồm cả những hướng dẫn chung để thực hiện chiến lược này. Chính sách truyền thông được vạch ra nhằm đảm bảo cho tất cả các cán bộ làm việc theo một hướng chung.

Xét về tầm nhìn và chiến lược, Văn phòng Quốc hội Đan Mạch thực hiện hoạt động truyền thông dựa trên những mục tiêu sau: Phổ biến thông tin về hoạt động của Quốc hội và nền dân chủ Đan Mạch; đảm bảo Quốc hội là một thiết chế rộng mở và đáng tin cậy; hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt cả trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Quốc hội là cung cấp thông tin cho các tầng lớp nhân dân về hoạt động của Quốc hội và nâng cao hiểu biết về nền dân chủ Đan Mạch. Đó là các nội dung như: các cuộc thảo luận tại Quốc hội và các Uỷ ban; quy trình lập pháp; luật Hiến pháp; vai trò giám sát Chính phủ của Quốc hội; quyền lực của các đảng; các vấn đề về EU và khu vực Bắc Âu; các sự kiện chính trị.

Truyền thông tin cậy trước hết phải là một hình thức truyền thông độc lập với hoạt động chính trị của các đảng. Điều này có nghĩa truyền thông nội bộ hay đối ngoại ở tất cả các cấp (bao gồm mọi hình thức từ trả lời điện thoại tự động, thư điện tử về các vấn đề thời sự) cần phải đảm bảo độ chính xác và thực sự nghiêm túc. Thậm chí trong nhiều trường hợp đòi hỏi thông tin nhanh, Văn phòng Quốc hội vẫn phải đặt mục tiêu cung cấp thông tin chính xác lên hàng đầu.

Thông tin từ Văn phòng Quốc hội về quy trình hoạt động của Quốc hội và thể chế dân chủ Đan Mạch nhìn chung là công khai. Điều này có nghĩa là mọi người đều có cơ hội theo dõi và tham gia vào hoạt động của Quốc hội. Họ có thể theo dõi các buổi thảo luận tại các Viện thông qua Internet, truyền hình, qua các tài liệu của Quốc hội và các Ủy ban. Tất cả những tài liệu chung về quy trình hoạt động của Quốc hội đều phải dễ dàng tiếp cận, ngay cả với những người tàn tật. Tuy nhiên, Quốc hội không thể duy trì chính sách công khai trong mọi trường hợp, cụ thể là đối với các thông tin cá nhân, trong đó có các thông tin tài chính. Một số tài liệu và biên bản của các cuộc họp kín phải được giữ kín, không công khai.

Chức năng của Quốc hội hiện nay được thể hiện theo các chuẩn mực nghị viện trước đây. Vì thế điều quan trọng đối với truyền thông là phải phản ánh được chế độ dân chủ và hoạt động của Quốc hội với bề dày lịch sử. Điều này có nghĩa cụ thể là loại hình Quốc hội và hình thức các chuyến tham quan Quốc hội phải phản ánh được các giá trị lịch sử của nó.

Cuối cùng, nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội là đảm bảo để các Nghị sĩ có thể tập trung vào công việc chính trị. Điều này khiến truyền thông đối nội đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao cho các Nghị sĩ.  Công tác truyền thông đối nội đảm bảo mọi người có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin chung. Nó phải đảm được càng có nhiều người có khả năng nhận thức được các mục tiêu chung, các lĩnh vực hoạt động và các công việc hiện nay và đảm bảo mọi cán bộ đều suy nghĩ trên cơ sở liên tổ chức. Nó cũng là điều kiện để có thể cung cấp dịch vụ đối nội có chất lượng nhất.

 Lê Anh 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK