Kỷ luật tại phiên họp thảo luận nghị viện các nước
Cập nhật : 11:55 - 02/11/2010

Thông thường, những hành vi bị cấm trong phiên họp là những hành vi làm ồn và cản trở hoạt động của nghị viện trong khi các nghị sỹ đang phát biểu, hoặc trong khi các dự luật, hoặc một thủ tục đang được thực hiện, hoặc khi Chủ tịch Hạ viện đang thực hiện thủ tục điểm danh. Trong quá trình tham gia thảo luận, các nghị sỹ phải tôn trọng các quy định về trật tự của Nghị viện. Điều cơ bản cần phải tuân thủ là các nghị sỹ phải tôn trọng lẫn nhau trong quá trình tranh luận, không được sử dụng những từ ngữ có tính chỉ trích cá nhân, nhục mạ, hạ thấp nhân phẩm của đồng nghiệp và những người khác. Ngoài ra, các nghị sỹ cũng phải tuân thủ một số quy định khác về giữ gìn trật tự trong phiên họp như không được hút thuốc, không được đọc sách, báo trừ trường hợp đó là tài liệu tham khảo cho phiên họp của nghị viện, không được đi lại gây mất trật tự trong Hội trường… Ví dụ, Điều 116, Luật Nghị viện Nhật Bản có quy định: “Tại phiên họp toàn thể, Nghị sỹ có hành động trái với quy định của Luật này hoặc các Nội quy, hoặc có hành vi gây mất trật tự, hoặc làm xúc phạm đến Nghị viện thì người chủ toạ Phiên họp có quyền cấm đại biểu đó phát biểu cho đến khi kết thức phiên họp...”

Những quy định về việc giữ gìn trật tự của phiên thảo luận được bảo đảm bằng các biện pháp kỷ luật của nghị viện. Khi phiên họp đang diễn ra, nếu có nghị sỹ vi phạm Nội quy Phiên họp, Chủ tịch Nghị viện có thể đưa ra các hình thức kỷ luật như: cảnh cáo,  cảnh cáo có ghi thành biên bản; cấm phát biểu; mời ra khỏi hội trường; cấm tham gia các hoạt động của nghị viện trong một khoảng thời gian nhất định v.v...

Ngoài ra, một số Nghị viện còn quy định những hình thức kỷ luật nặng hơn. Khi có những hành vi cho thấy một nghị sỹ nào đó vi phạm kỷ luật trầm trọng, các kiến nghị về việc xem xét hành vi kỷ luật có thể đưa ra. Thông thường, việc xem xét kỷ luật của một nghị sỹ được bắt đầu từ Uỷ ban Kỷ luật, sau đó Nghị viện sẽ xem xét biểu quyết về hình thức kỷ luật đối với nghị sỹ đó. Thông thường, biện pháp kỷ luật được được biểu quyết là: khiển trách tại phiên họp toàn thể, công khai; buộc phải xin lỗi trong phiên họp toàn thể, công khai; đình chỉ sự tham gia các phiên họp của nghị viện trong một thời gian nhất định; và Bãi nhiệm. Vì tính chất nghiêm trọng của các biện pháp kỷ luật này, nhiều Nghị viện quy định việc biểu quyết về hình thức kỷ luật đối với nghị sỹ cần phải có sự đồng ý của một đa số 2/3 tổng số các nghị sỹ có mặt. 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK