Xem xét dự án luật lần thứ ba tại Đuma quốc gia
Cập nhật : 11:55 - 02/11/2010

Ðể chuẩn bị xem xét dự án luật trong lần xem xét thứ ba và chính thức thông qua, dự luật đã được thông qua trong lần xem xét thứ hai sẽ được gửi đến Uỷ ban thẩm tra và Vụ pháp luật thuộc Văn phòng Đuma Quốc gia để xử lý những điểm còn tồn tại, xây dựng cơ cấu, sự liên kết giữa các điều, khoản và chỉnh sửa những điểm sửa đổi, bổ sung được đưa vào dự luật trong lần xem xét thứ hai. Sau khi kết thúc công việc này, Uỷ ban thẩm tra sẽ trình dự luật lên Hội đồng Đuma Quốc gia để dự kiến chương trình làm việc cho lần xem xét thứ ba đối với dự luật của Đuma Quốc gia.

Riêng về tên gọi của dự luật, nếu trong quá trình xem xét lần thứ hai, tên gọi dự luật được nhất trí thay đổi, dự luật sẽ được đưa ra xem xét tại Đuma Quốc gia với tên gọi mới, còn tên gọi đầu tiên được để trong ngoặc. Nhưng khi được chuyển sang lần xem xét thứ ba, tên gọi của dự luật phải là tên gọi đã được chung quyết. Lần xem xét thứ ba đối với dự luật có nhiều tính hình thức hơn hai lần đọc trước. Thông thường, khi dự luật đã đi đến lần đọc này, Đuma Quốc gia chỉ tiến hành biểu quyết và thông qua dự án luật mà không có nhiều ý kiến đối với dự luật. Theo nguyên tắc, các đại biểu Đuma Quốc gia cũng như các chủ thể có quyền trình các dự án luật không được phép đưa thêm những điểm sửa đổi, bổ sung hoặc không quay lại thảo luận toàn bộ dự luật cũng như từng phần, từng chương, từng điều dự luật trong quá trình tiến hành lần xem xét thứ ba. Tuy nhiên, trong những trường hợp thật sự cần thiết, theo yêu cầu của các liên minh đại biểu có đa số trong Đuma Quốc gia, chủ toạ phiên họp xem xét lần xem xét thứ ba phải đưa ra biểu quyết về việc xem xét lại dự luật theo thủ tục lần xem xét thứ hai. Việc biểu quyết thông qua dự án luật có thể dẫn đến hai kết quả: dự luật bị Đuma Quốc gia bác bỏ hoặc được Đuma Quốc gia thông qua trong lần xem xét thứ ba. Nếu dự luật bị Đuma Quốc gia bác bỏ, dự luật sẽ không được xem xét tiếp. Nếu dự luật được Đuma Quốc gia biểu quyết thông qua, dự luật sẽ được chuẩn bị để chuyển sang Hội đồng Liên bang xem xét ở các bước tiếp theo.

            Trong việc biểu quyết các dự án luật tại lần xem xét thứ ba, đối với đạo luật liên bang, Đuma Quốc gia thông qua khi có quá nửa tổng số phiếu của tổng số đại biểu Đuma Quốc gia đồng ý thông qua; đối với đạo luật của Liên bang Nga về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp Liên bang Nga, đạo luật hiến pháp liên bang, Đuma Quốc gia thông qua khi có không dưới 2/3 số phiếu của tổng số đại biểu Đuma Quốc gia đồng ý thông qua. Việc xác định đa số trong các lần biểu quyết này phụ thuộc rất nhiều vào việc xác định “tổng số đại biểu Đuma Quốc gia”. Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993 không xác định cụ thể “tổng số đại biểu Đuma Quốc gia” và “tổng số thành viên Hội đồng Liên bang”. Chính vì vậy, trong thời gian đầu hoạt động, Nghị viện Liên bang đã gặp một số lúng túng và đã có nhiều tranh cãi tại các phiên thảo luận của cả ở Đuma Quốc gia và Hội đồng Liên bang. Sự việc này được trình lên Tòa án Hiến pháp Liên bang để xem xét, giải thích Hiến pháp. Ngày 12 tháng 4 năm 1995, Tòa án Hiến pháp Liên bang đã ra phán quyết giải thích mẫu số “tổng số đại biểu Đuma Quốc gia” là 450 đại biểu và “tổng số thành viên Hội đồng Liên bang” là 178 đại biểu (kể cả trường hợp có sự biến động về số lượng đại biểu trong nhiệm kỳ). Các đạo luật của Liên bang Nga về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp Liên bang Nga, các đạo luật hiến pháp liên bang, các đạo luật liên bang vừa được thông qua, cùng với những Nghị quyết tương ứng của Đuma Quốc gia, các bản tốc ký các phiên họp của Đuma Quốc gia, kết luận của Chính phủ Liên bang Nga và những tài liệu cần thiết khác sẽ được Uỷ ban có trách nhiệm phối hợp với Vụ pháp luật thuộc Văn phòng Đuma Quốc gia hoàn thành và trong vòng 5 ngày sẽ được Đuma Quốc gia chuyển cho Hội đồng liên bang xem xét.

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK