Đối thoại chính sách về bảo tồn động, thực vật hoang dã.  12/09/2023 03:07:29 CH
Ngày 11/9/2023, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát sóng Chương trình Đối thoại chính sách với sự tham gia của Đại biểu Quốc hội và chuyên gia về bảo tồn động, thực vật hoang dã nhằm thảo luận và khuyến khích các giải pháp chiến lược và toàn diện hướng đến việc kiểm soát sự gia tăng của hoạt động buôn bán động, thực vật hoang dã trái pháp luật tại Việt Nam.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, nói không với buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo.  18/07/2023 10:24:31 SA
Thủ đô Hà Nội là thành phố vì hòa bình, nơi thu hút hàng triệu du khách đến tham quan, du lịch nên việc kinh doanh, giết mổ, tiêu thụ thịt chó, mèo đã tạo ra những cảm xúc không tốt đối với khách du lịch, nhất là du khách quốc tế, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, nói không với buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo.  18/07/2023 10:24:31 SA
Thủ đô Hà Nội là thành phố vì hòa bình, nơi thu hút hàng triệu du khách đến tham quan, du lịch nên việc kinh doanh, giết mổ, tiêu thụ thịt chó, mèo đã tạo ra những cảm xúc không tốt đối với khách du lịch, nhất là du khách quốc tế, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỌA ĐÀM  13/07/2023 11:14:40 SA
Tọa đàm ""Buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi (chó, mèo): Chính sách, thách thức và cơ hội""
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỌA ĐÀM  13/07/2023 11:14:40 SA
Tọa đàm ""Buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi (chó, mèo): Chính sách, thách thức và cơ hội""
Tọa đàm “Buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi (chó, mèo): Chính sách, thách thức và cơ hội”, Hà Nội, ngày 04/7/2023   01/08/2023 02:56:04 CH
Các nội dung chính của Tọa đàm bao gồm rà soát và đánh giá hệ thống quy định pháp luật về quản lý và giám sát động vật nuôi, cập nhật thực trạng tình hình buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo tại Việt Nam, đánh giá các kết quả và vướng mắc trong công tác thực thi pháp luật và truyền thông của các Bộ, ban, ngành có liên quan.
Tọa đàm “Buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi (chó, mèo): Chính sách, thách thức và cơ hội”, Hà Nội, ngày 04/7/2023   01/08/2023 02:56:04 CH
Các nội dung chính của Tọa đàm bao gồm rà soát và đánh giá hệ thống quy định pháp luật về quản lý và giám sát động vật nuôi, cập nhật thực trạng tình hình buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo tại Việt Nam, đánh giá các kết quả và vướng mắc trong công tác thực thi pháp luật và truyền thông của các Bộ, ban, ngành có liên quan.
Báo cáo kết quả cuộc Tọa đàm “Tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” tổ chức tại Hà Nội  29/05/2023 02:25:24 CH
Báo cáo kết quả cuộc Tọa đàm “Tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” tổ chức tại Hà Nội ngày 24/3/2023.
Báo cáo kết quả cuộc Tọa đàm “Tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” tổ chức tại Hà Nội  29/05/2023 02:25:24 CH
Báo cáo kết quả cuộc Tọa đàm “Tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” tổ chức tại Hà Nội ngày 24/3/2023.
Tin Tọa đàm khoa học “Hoàn thiện khung pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” tại Hà Nội, ngày 20/11/2020  03/06/2021 01:49:59 CH
Sáng ngày 20/11/2020, tại trụ sở của Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phối hợp với Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã toàn cầu (TRAFFIC) tổ chức buổi Tọa đàm khoa học “Hoàn thiện khung pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách pháp luật về b
Tin Tọa đàm khoa học “Hoàn thiện khung pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” tại Hà Nội, ngày 20/11/2020  03/06/2021 01:49:59 CH
Sáng ngày 20/11/2020, tại trụ sở của Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phối hợp với Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã toàn cầu (TRAFFIC) tổ chức buổi Tọa đàm khoa học “Hoàn thiện khung pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách pháp luật về b
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK