Ảnh tập thể Lãnh đạo Ban và các Báo cáo viên của TTBDHội nghị “Đánh giá 10 năm hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử” tổ chức tại Hà Nội, ngày 30/12/2014   04/01/2015 09:39:59 CH
Hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân phụ thuộc nhiều vào cách thức tổ chức hoạt động chuyên nghiệp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và năng lực của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Vì vậy, cùng với chủ trương tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu là yêu c
CẢM XÚC MƯỜI NĂM  18/12/2014 09:13:55 SA
Trung tâm bồi dưỡng ĐBDC được thành lập vào tháng 11 năm 2004, đến nay tròn 10 năm. Sự ra đời của Trung tâm nhằm mục tiêu trở thành Trung tâm nguồn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các đại biểu dân cử, đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp cải cách bộ máy quyền lực Nhà nước các cấp, xây dựng Nhà nư
Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan dân cử: thực tiễn từ việc xây dựng trang thông tin của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử  18/12/2014 09:43:11 SA
Ngày nay, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã trở thành thiết yếu trong việc hỗ trợ các cơ quan lập pháp trên khắp thế giới. Ứng dụng ICT ở các cơ quan dân cử của nước ta đang trở thành một hoạt động mang tính hợp tác và quốc tế, rất nhiều các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng nhân dân hiện nay đã có trang web để phổ biến thông tin hoạt động và làm cầu nối với nhâ
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ- 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN   02/12/2014 03:04:35 CH
Trong chặng đường sau của lịch sử 68 năm, Quốc hội Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn đổi mới về thể chế và phương thức hoạt động; trong đó có một hoạt động mới, được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa X, đó là hoạt động bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng hoạt động đại biểu của Quốc hội nói riêng và đại biểu dân cử nói chung.
Chuyến đi nghiên cứu đầu tiên về mô hình tổ chức tập huấn đại biểu dân cử   19/11/2014 03:41:26 CH
Những năm trước đây, theo quan niệm chung, đại biểu dân cử là những người được nhân dân tín nhiệm để thay mặt dân quyết định những vẫn đề lớn lao của đất nước, luôn được đặt ở vị trí trân trọng, được người dân tin tưởng và ngưỡng mộ. Và hiển nhiên, trong con mắt mọi người thì họ phải là những người tài giỏi, hiểu biết. Vì vậy nói đến khái niệm “tập huấn” hay “bồi dưỡng” c
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK