Tòa nhà Quốc hội Thụy ĐiểnNGHỊ SỸ THỤY ĐIỂN: TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐƠN THƯ CỦA CỬ TRI  06/02/2012 01:53:49 CH
Các nghị sỹ Thụy Điển có thường xuyên nhận được khiếu nại hay không và họ xử lý đơn thư khiếu nại của cử tri như thế nào? Khi được hỏi về số lượng khiếu nại, một nghị sỹ trả lời rằng điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: nơi nghị sỹ sống là một thị trấn nhỏ hay là một thành phố lớn; gần đây nghị sỹ có xuất hiện trên các phương tiện truyền thông hay không, được biết
Một số trao đổi về nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri  06/02/2012 11:11:45 SA
Trong những năm gần đây, Đoàn ĐBQH và thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ các tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri vẫn còn nhiều vấn đề cần được trao đổi, tổ chức cải tiến, đổi mới để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động này.
Để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri  10/01/2012 02:31:07 CH
ĐBQH TRƯƠNG MINH HOÀNG (Đoàn Cà Mau) cho rằng, để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri thì người đại biểu cần không ngừng hoàn thiện kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh. Có kiến thức, bản lĩnh để thực thi tốt quyền dân chủ đại diện trong cơ quan quyền lực Nhà nước tối cao. Thực thi quyền dân chủ đại diện để bày tỏ sự trung thành với lợi ích và ý nguyện chính đáng của c
TỰ THÂN QUỐC HỘI LUÔN ĐÒI HỎI ĐỔI MỚI  06/01/2012 01:53:31 CH
Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Ông Đặng Văn Thanh cho rằng, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội là quá trình liên tục đã được khởi xướng từ nhiều nhiệm kỳ Quốc hội, đặc biệt từ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XI và tiếp đó là Quốc hội
Giải đáp về một số tình huống đặc biệt xảy ra trong bầu cử  23/03/2011 03:17:45 CH
Giải đáp về một số tình huống đặc biệt xảy ra trong bầu cử
Giải đáp về một số tình huống đặc biệt xảy ra trong bầu cử  23/03/2011 03:17:44 CH
Giải đáp về một số tình huống đặc biệt xảy ra trong bầu cử
Giải đáp các vấn đề liên quan đến bỏ phiếu và bầu cử  23/03/2011 03:09:42 CH
Giải đáp các vấn đề liên quan đến bỏ phiếu và bầu cử như thời gian bỏ phiếu, cách trang trí phòng bỏ phiếu, nội quy bỏ phiếu, việc kiểm phiếu...
Giải đáp các vấn đề liên quan đến người ứng cử  23/03/2011 02:55:23 CH
Giải đáp các vấn đề liên quan đến người ứng cử, về điều kiện và tiêu chuẩn của người ứng cử; về hồ sơ người ứng cử; các quy định về vận động bầu cử...
Giải đáp các vấn đề liên quan tới cử tri trong hoạt động bầu cử  23/03/2011 02:48:09 CH
Giải đáp các vấn đề liên quan đến cách tính tuổi để lập và niêm yết danh sách cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan tới danh sách cử tri
Giải đáp các vấn đề liên quan đến quy trình hiệp thương lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội  23/03/2011 03:03:54 CH
Giải đáp các vấn đề liên quan đến quy trình hiệp thương lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội
Hỏi về các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội  16/03/2011 10:57:55 SA
Đại biểu Quốc hội có những tiêu chuẩn gì?
Quyền ứng cử là gì? Những ai có quyền ứng cử  16/03/2011 10:56:36 SA
Quyền ứng cử là gì? Những ai có quyền ứng cử
Quyền bầu cử là gì? Những ai có quyền bầu cử?  16/03/2011 10:55:44 SA
Quyền bầu cử là gì? Những ai có quyền bầu cử?
Hỏi về nguyên tắc bỏ phiếu kín trong bầu cử  16/03/2011 10:54:21 SA
Hỏi về nguyên tắc bỏ phiếu kín trong bầu cử
Thế nào là nguyên tắc bầu cử trực tiếp?  16/03/2011 10:53:30 SA
Thế nào là nguyên tắc bầu cử trực tiếp?
Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử  16/03/2011 10:51:39 SA
Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử
Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử  16/03/2011 10:50:54 SA
Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo những nguyên tắc nào?   16/03/2011 10:49:49 SA
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo những nguyên tắc nào?
Tại sao nói quyền bầu cử là nghĩa vụ công dân?  16/03/2011 10:49:05 SA
Tại sao nói quyền bầu cử là nghĩa vụ công dân?
Ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII  16/03/2011 10:48:18 SA
Ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII
Hỏi về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại biểu Quốc hội?  16/03/2011 10:46:55 SA
Hỏi về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại biểu Quốc hội?
Nhiệm kỳ của Quốc hội là bao nhiêu năm?  16/03/2011 10:45:45 SA
Nhiệm kỳ của Quốc hội là bao nhiêu năm?
Kỳ họp của Quốc hội được tổ chức như thế nào?   16/03/2011 10:42:53 SA
Kỳ họp của Quốc hội được tổ chức như thế nào?
Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?   16/03/2011 10:41:18 SA
Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?
Hỏi về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội   16/03/2011 10:38:56 SA
Hỏi về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK