Hội nghị Kỹ năng giám sát và chất vấn của ĐBQH do TTBD tổ chức tại Hải DươngHOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHI THAM GIA CÁC ĐOÀN GIÁM SÁT  10/02/2011 10:04:27 SA
Việc thực hiện quyền giám sát của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội phải bảo đảm các mục đích, yêu cầu sau đây: Công khai; Khách quan; Đúng thẩm quyền; Đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám
CÁC HỆ QUẢ PHÁP LÝ TỪ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI  19/01/2011 02:04:42 CH
Hệ quả pháp lý từ hoạt động giám sát của Quốc hội là biện pháp pháp lý mang tính quyền lực nhà nước cao nhất, là đặc trưng của hoạt động giám sát của Quốc hội. Hệ quả pháp lý của hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội là sự thể hiện ý chí và thái độ của Quốc hội đối với kết quả giám sát tối cao của Quốc hội. Hệ quả pháp lý của hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội mang
Hội nghị về hoạt động giám sát của ĐBQH do Trung tâm BDĐBDC tổ chức tại Hải DươngVai trò của giám sát đối với hoạt động đổi mới của Quốc hội trong nền dân chủ hiện đại  06/01/2011 09:54:59 SA
Giám sát với ý nghĩa là hoạt động theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cơ chế thực hiện dân chủ ở nước ta. Bởi lẽ, trong cơ chế thực hiện dân chủ XHCN, nhân dân thực hiện q
Đại biểu chất vấn- một trong những hình thức của hoạt động giám sátCác hoạt động giám sát tại kỳ họp và giữa các kỳ họp Quốc hội  29/12/2010 04:31:38 CH
Kỳ họp là nơi biểu hiện trực tiếp và tập trung nhất quyền lực nhà nước của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nơi hội tụ trí tuệ tập thể của các đại biểu Quốc hội. Do đó, khi nghiên cứu về hình thức pháp lý của hoạt động giám sát của Quốc hội cần phải căn cứ vào thời gian hoạt động của Quốc hội để từ đó xác định được cách thức, b
HƯỚNG TỚI MỘT QUỐC HỘI NGÀY CÀNG DÂN CHỦ, TRÍ TUỆ VÀ BẢN LĨNH  08/08/2011 08:39:46 SA
Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XIII vừa kết thúc tốt đẹp sau mười lăm ngày làm việc trách nhiệm và nghiêm túc. Diễn biến và dư âm đọng lại sau kỳ họp khẳng định niềm tin vào một Quốc hội ngày càng dân chủ, trí tuệ và bản lĩnh.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất- một trong những nội dung Quốc hội vừa giám sát. Ảnh STHoàn thiện quy định về giám sát của Quốc hội  16/12/2010 03:27:49 CH
Thực hiện chủ trương đổi mới, cùng với việc tăng cường hoạt động lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong mấy năm gần đây, hoạt động giám sát của Quốc hội đã được đẩy mạnh, chất lượng từng bước được nâng cao. Nhưng cuộc sống đang đặt ra nhiều vấn đề yêu cầu các cơ quan nhà nước, mà trước hết là Quốc hội phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm và hiệu quả
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK