16/09/2019 11:25:18 SA
Giữ mối liên hệ với cử tri giữa hai kỳ họp  02/11/2010 12:10:46 CH
Ngoài các hình thức thực thi vai trò đại diện một cách định kỳ như hiện nay, còn có nhiều hình thức khác mà đại biểu có thể áp dụng thường xuyên giữa hai kỳ họp.
Hoạt động tiếp xúc cử tri giữa hai kỳ họp của đại biểu dân cử  02/11/2010 12:10:46 CH
Ngoài việc tổ chức tiếp xúc cử tri theo yêu cầu của pháp luật do Ủy ban Mặt trận tổ quốc tổ chức trước và sau kỳ họp, trên thực tế đại biểu dân cử các địa phương còn có những hình thức khác. Trước hết, việc tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi công tác và tiếp xúc cử tri theo chuyên đề cũng rất cần thiết đối với cả đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, kế
Một số vướng mắc trong tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp  02/11/2010 12:10:46 CH
Theo quy định, việc tiếp xúc cử tri được tiến hành tại địa phương. Thời gian, địa điểm và nội dung cũng như chương trình các cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp được cải tiến thuận lợi hơn cho cử tri tham dự. Bên cạnh số cử tri được mời (đại diện cho các ban, ngành và chính quyền địa phương, đại diện khu vực dân cư), số lượng cử tri đến tham gia một cách tự
GIỮ MỐI LIÊN HỆ VỚI CỬ TRI TẠI KỲ HỌP VÀ TRONG CÁC CUỘC TIẾP XÚC CỬ TRI  02/11/2010 12:10:46 CH
Tiếp xúc cử tri nên được coi là dịp đại biểu Quốc hội được “nói cho dân nghe” (báo cáo kết quả kỳ họp) và “nghe dân nói” để đưa vào quyết sách của Quốc hội; là cơ hội phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cử tri và là cơ hội để giải tỏa bức xúc của cử tri
Đến với cử tri, có gì đó gập ghềnh  02/11/2010 12:10:46 CH
Giữ mối liên hệ với cử tri, giải quyết các vấn đề cử tri gửi gắm là những điều tâm tư mà các đại biểu (ĐB) dân cử bày tỏ tại hội nghị “Triển khai hoạt động thí điểm đổi mới công tác giữ mối liên hệ giữa ĐB dân cử với cử tri năm 2010” diễn ra tại Huế.
Tìm những lối mới đến với cử tri  02/11/2010 12:10:46 CH
Khó khăn trong tiếp xúc cử tri thì nhiều, nhưng nhiều nơi các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử vẫn cố gắng tìm kiếm những lối mới đến với cử tri. Ngoài hình thức tiếp xúc cử tri truyền thống trước và sau kỳ họp, hiện nay một số địa phương như Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, An Giang, Kiên Giang…đã bước đầu tìm kiếm các kênh tiếp xúc cử tri khác như tổ chức tốt việc tiếp xúc
BÀI TOÁN TIẾP XÚC CỬ TRI  02/11/2010 12:10:46 CH
Dân chủ không nằm ở những quyền năng to lớn của Quốc hội, mà ở chế độ trách nhiệm của Quốc hội trước cử tri. Vận hành chế độ trách nhiệm này chính là vận hành nền dân chủ đại diện vậy. Chế độ trách nhiệm trước cử tri được vận hành bằng nhiều hình thức. Tiếp xúc cử tri là một trong những hình thức như vậy.
ĐỂ CỬ TRI VÀ ĐẠI BIỂU ĐỀU MONG ĐỢI TIẾP XÚC CỬ TRI  02/11/2010 12:10:45 CH
Chú trọng hơn đến vai trò của cá nhân đại biểu và Tổ đại biểu trong việc theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri; lập đường dây nóng; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo các nhóm cử tri; Xây dựng cơ chế giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc. Làm tốt những điều này sẽ đưa hoạt động TXCT trở thành niềm mong đợi của cả cử tri và đại bi
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK