24/02/2024 11:36 SA
Tên tài liệu: Kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban HĐND tỉnh: những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguồn tài liệu: Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND năm 2014
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu hội đồng nhân dân
Nhóm tài liệu: Hoạt động của HĐND
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND và Quy chế hoạt động của HĐND các cấp, Ban HĐND có nhiệm vụ tham gia chuẩn bị kỳ họp của HĐND, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án và giúp HĐND giám sát về những nội dung thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách. Như vậy, hoạt động của các Ban HĐND có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, đặc biệt trong việc thực hiện hai chức năng cơ bản và quan trọng của HĐND, đó là chức năng quyết định và chức năng giám sát góp phần vào việc phát huy thế mạnh cũng như ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong điều hành kinh tế-xã hội của địa phương. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của mình, đòi hỏi HĐND phải có tổ chức bộ máy hoạt động khoa học, linh hoạt, năng động và hiệu quả. Bởi thực tế cho thấy, bất kỳ một cơ quan nào, nếu có tổ chức bộ máy hợp lý và đồng bộ sẽ tạo nên guồng máy làm việc nhịp nhàng và mang lại hiệu quả cao.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK