16/06/2024 02:29 SA
Tên tài liệu: Sự phối hợp giữa các cơ quan ở địa phương trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: Nguyễn Anh Sơn Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định
Nguồn tài liệu: TTBD
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu quốc hội
- Đại biểu hội đồng nhân dân
- Cán bộ văn phòng
- Tham khảo
Nhóm tài liệu: Bồi dưỡng đại biểu
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Tiếp xúc cử tri là một nhiệm vụ (trách nhiệm) đồng thời là một trong những cách thức quan trọng, hiệu quả để ĐBQH thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật định. Khi thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn của mình theo Luật định, Đại biểu quốc hội có nhiều cách thức, nhiều biện pháp cụ thể khác nhau. Nhưng để thực hiện việc liên hệ chặt chẽ với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có trách nhiệm, báo cáo hoạt động của mình và của Quốc hội với cử tri để cử tri giám sát hoạt động, tuyên truyền phổ biến động viên nhân dân thực hiện pháp luật thì tốt nhất, hiệu quả hơn cả chính là thông qua hoạt động tiếp xúc trực tiếp với cử tri.

          Để tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri có nhiều công việc cần phải thực hiện, một trong những vấn đề cần quan tâm đó chính là phải có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đoàn ĐBQH với các cơ quan ở địa phương.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK