25/11/2020 11:11 CH
Tên tài liệu: XỬ LÝ, PHÂN TÍCH, SỬ DỤNG THÔNG TIN
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: LƯU THỊ THƯỜNG
Nguồn tài liệu: Hội nghị tham vấnt tại Gia Lai
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu quốc hội
- Tham khảo
Nhóm tài liệu: Pháp luật
Mô tả: ppt
Nội dung tóm tắt:  
   
    Việc chính quyền tổ chức tham vấn nhân dân chủ đích là huy động sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng, ban hành và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tại địa phương; tạo điều kiện cho người dân được bàn bạc và tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng dân cư; nhằm đảm bảo việc HĐND ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đúng Luật định; đồng thời qua thực tiễn tham vấn từng bước góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, nâng cao kiến thức, kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND... từ đó làm cho hoạt động của HĐND gần dân hơn, sát thực tiễn và phù hợp lòng dân. Song bên cạnh đó, qua tham vấn còn giúp cho đại biểu dân cử thu thập được nhiều thông tin sát thực tiễn từ cơ sở, tạo sự tự tin cho các đại biểu khi tham gia thảo luận, tranh luận tại diễn đàn kỳ họp HĐND, hoặc tại các cuộc giám sát về những vấn đề có liên quan do HĐND tổ chức.

          Như vậy; vấn đề đặt ra là: việc thu thập thông tin như thế nào; xử lý thông tin ra sao để đảm bảo thông tin là hữu ích; đảm bảo mức độ chuẩn xác tối đa của thông tin; phân biệt được thông tin nào là thật, là giả; loại bỏ thông tin không cần thiết; qua đó nắm được mấu chốt của vấn đề.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK