27/11/2020 06:39 CH
Tên tài liệu: BÁO CÁO PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VDR 2010
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: Phạm Chi Lan
Nguồn tài liệu: Hội thảo Báo cáo phát triển Việt Nam
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu quốc hội
- Tham khảo
Nhóm tài liệu: Kinh tế - Xã hội
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Việt Nam đã trải qua hơn 2 thập kỷ đổi mới với những thành quả lớn lao, tạo nên một nền kinh tế chuyển đổi khá thành công từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, và được coi là một trong những nền kinh tế mới nổi năng động hàng đầu ở châu Á. Song Việt Nam cũng còn phải đương đầu với nhiều trở ngại trong nội bộ nền kinh tế để có thể đi tới các bước phát triển cao và bền vững hơn. Có ba nút thắt tăng trưởng thường được nói đến ở Việt Nam trong những năm gần đây: thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực. Trong ba nút thắt đó, theo tôi thể chế là quan trọng nhất. Gỡ được nút thắt về thể chế sẽ tạo cơ sở cho Việt Nam gỡ được các nút thắt còn lại. Gỡ được nút thắt về thể chế, Việt Nam sẽ tạo lập được cho mình một nền tảng quan trọng để khai thác mọi nguồn lực sẵn có, tạo nên lợi thế cạnh tranh mới trong công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK