06/12/2020 05:24 SA
Tên tài liệu: HƯỚNG DẪN VỀ HỘI NGHỊ CÁC BÊN LIÊN QUAN
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: Nguyễn Chí Dũng - Nguyễn Đức Lam - TTBD
Nguồn tài liệu: HƯỚNG DẪN VỀ HỘI NGHỊ CÁC BÊN LIÊN QUAN
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu hội đồng nhân dân
- Tham khảo
Nhóm tài liệu: Tham vấn
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Đây là quá trình họp chính thức giữa các bên liên quan được cơ quan giám sát của HĐND cấp tỉnh lên kế hoạch và chủ trì, sau khi đã tiến hành các công cụ tham vấn và đã thu thập một số thông tin từ công chúng, thấy cần thiết tổ chức điều trần, nhằm thu thập thông tin/bằng chứng từ các đối tượng/chủ thể liên quan về một vấn đề cụ thể.
Các bên tham gia vào quá trình điều trần bao gồm các cơ quan chính quyền có trách nhiệm liên quan (bên nhà nước, trách nhiệm hành pháp, hành chính), các cá nhân hoặc tổ chức bị ảnh hưởng hoặc đại diện hợp pháp của họ, và các tổ chức dân sự xã hội có liên quan đến vấn đề đó (với tư cách cung cấp nhân chứng, sự kiện, số liệu về vấn đề liên quan). Các bên này cần được tiếp cận sớm để làm rõ những gì họ sẽ cung cấp tại cuộc điều trần và vào lúc nào, để làm gì.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK