16/06/2024 03:17 SA
Tên tài liệu: SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: Lương Anh Tế Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương
Nguồn tài liệu: TTBD
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu quốc hội
- Đại biểu hội đồng nhân dân
- Cán bộ văn phòng
- Tham khảo
Nhóm tài liệu: Bồi dưỡng đại biểu
Mô tả: ppt
Nội dung tóm tắt:

Tiếp xúc cử tri, hội nghị tiếp xúc cử tri

Tiếp xúc cử tri:

- Tiếp xúc cử tri là hoạt động giao tiếp trực tiếp đại biểu dân cử và cử tri thông qua ngôn ngữ nói, trao đổi để cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị với đại biểu tiếp nhận thông tin, giải thích, chia sẻ, tiếp thu.

- Tiếp xúc cử tri rất quan trọng, mang tính bắt buộc để đảm bảo sự liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu và cử tri, bảo đảm cho việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; tạo cầu nối giữa chính quyền với nhân dân.

Hội nghị tiếp xúc cử tri

+ Hội nghị tiếp xúc cử tri: là nơi diễn ra việc gặp gỡ giữa đại biểu và cử tri, để hai bên trao đổi, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri.

+ Các công việc để tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri gồm:

Xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch từng cuộc tiếp xúc

Bố trí địa điểm tiếp xúc: phòng họp, trang trí, khánh tiết và bảo đảm an ninh trật tự

Mời thành phần dự và thông báo để cử tri đến dự

Điều hành hội nghị tiếp xúc

Ghi chép, tập hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến cử tri đến các cơ quan  hữu quan

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK