17/04/2021 06:24 CH
Ảnh HN "kỹ năng hoạt động của CB VP đoàn ĐBQH và HĐND", tại Hà Nội, ngày 10-12/9/2009 Ảnh hội nghị "Kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử" tại Điện Biên 28-29/2/2012 Ảnh hội nghị tập huấn kỹ năng lập pháp dành cho ĐBQH tại Tp.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng từ 22-31/8/2011
Ảnh HNTH "“Hội đồng nhân dân với việc giám sát văn bản và hoạt động của các cơ quan tư pháp tại địa phương”, tại Ninh Bình, ngày 25-26/05/2009 Ảnh hội thảo về “Quản trị tốt trong lĩnh vực đất đai và vai trò của đại biểu dân cử” tại Quảng Bình và Vũng Tàu tháng 9/2011 Ảnh Hội nghị quy trình thiết kế, tổ chức và thực hiện chương trình bồi dưỡng đại biểu dân cử dành cho báo cáo viên
Hội nghị Kỹ năng chất vấn tại Đồng Tháp và Bình Định tháng 3/2012 Ảnh hội nghị tập huấn kỹ năng giám sát dành cho ĐBQH tại Vũng Tàu từ 20-21/9/2011 Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên nguồn của HĐND tại Nam Định (15-18/12/2010)
Ảnh hội nghị "Kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử" tại Huế 23-24/2/2012 Ảnh hội nghị tập huấn kỹ năng giám sát dành cho ĐBQH tại Quảng Bình từ 15-16/9/2011 Ảnh hội nghị đại biểu dân cử với đánh giá tác động của văn bản dự án pháp luật (RIA) tại Cần Thơ (29/9 đến 1/10/2010)

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK