Giới thiệu Hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng giám sát thực hiện chính sách đầu tư, giao dịch nhà ở xã hội”
Cập nhật : 16:34 - 02/04/2024

Phát triển nhà ở xã hội có ý nghĩa kinh tế và xã hội, không những đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động có thu nhập từ thấp đến trung bình mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và kích cầu tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp; tạo động lực phát triển liên ngành và toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội trên cả nước và mỗi địa phương, trước mắt và lâu dài, vĩ mô và vi mô. Quy mô, chất lượng nhà ở xã hội còn là thước đo sự phát triển hệ thống an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống, quy định vẻ đẹp kiến trúc, bộ mặt cảnh quan của một địa phương và toàn thể quốc gia, đồng thời khẳng định trình độ quản lí xã hội của Nhà nước và chính quyền địa phương các cấp và quyền công dân theo tinh thần Chiến lược nhà ở quốc gia (thông qua tháng 11/2011). 

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBTVQH15 ngày 29/11/2021, Kế hoạch số 757/KH-UBTVQH15 ngày 12/03/2024 về bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị “Kỹ năng giám sát thực hiện chính sách đầu tư, giao dịch nhà ở xã hội” nhằm giới thiệu cho các đại biểu dân cử một số thông tin cụ thể về nhà ở xã hội cũng như có các kỹ năng cơ bản giúp các đại biểu tham gia các đoàn giám sát về nhà ở xã hội theo Chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” . Ngoài ra, hội nghị còn là diễn đàn để các đại biểu Quốc hội khóa trước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đại biểu đương nhiệm, nhằm giúp đại biểu nắm bắt và biết cách vận dụng một số kỹ năng cơ bản nhất khi phân tích chính sách cụ thể cho từng lĩnh vực.

Nội dung hội nghị cơ bản theo Khung chương trình bồi dưỡng đại biểu Quốc hội mới đã được phê duyệt, cụ thể như sau:
Nhóm nội dung 1: Tổng quan về việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư, giao dịch nhà ở xã hội
Trong chuyên đề này tập trung phân tích khái quát về các quy định liên quan đến nhà ở xã hội, trong đó nêu ra những bất cập, tồn tại, hạn chế và phương hướng giải quyết.
Những vấn đề cần tập trung bao gồm:
- Chương trình, kế hoạch, các hình thức phát triển nhà ở xã hội;
- Đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội;
- Quỹ đất, nguồn vốn để xây dựng nhà ở xã hội;
- Việc thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm: trình tự, thủ tục đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, trong đó có việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội);
- Việc xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội; nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.
Báo cáo viên lấy ví dụ và trao đổi với đại biểu, hướng dẫn xem xét các vấn đề nói trên.
Báo cáo viên thực hành xây dựng bài tập thực hành theo nhóm nội dung trên. 

Nhóm nội dung 2: Kỹ năng giám sát đối với các điều kiện thực hiện đầu tư, dự án nhà ở xã hội 
Trong chuyên đề này sẽ dự kiến các nội dung chính như sau: 
- Quỹ đất thực hiện dự án nhà ở xã hội 
- Điều kiện về xây dựng của các dự án nhà ở xã hội 
- Điều kiện về chủ đầu tư thực hiện dự án
- Điều kiện về cơ chế hỗ trợ, ưu đãi tài chính chủ đầu tư thực hiện dự án
Báo cáo viên sẽ được yêu cầu xây dựng bài tập thực hành liên quan đến các nội dung nói trên.
Báo cáo viên thực hành xây dựng bài tập thực hành theo nhóm nội dung trên.

Nhóm nội dung 3: Kỹ năng giám sát đối với các quy định liên quan đến giao dịch về nhà ở xã hội.
Trong chuyên đề này sẽ dự kiến các nội dung chính như sau:
- Điều kiện đầu tư và giao dịch nhà ở xã hội đối với các chủ thể tham gia
- Điều kiện được mua, thuê nhà ở xã hội của người thụ hưởng.
- Nguyên tắc xác định giá bán, cho thuê mua nhà ở xã hội
- Phương pháp xác định giá bán nhà ở xã hội
- Phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở xã hội
- Quyền và nghĩa vụ đối với bên bán, bên mua, và bên cho thuê, bên thuê
- Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý.
Báo cáo viên sẽ được yêu cầu xây dựng bài tập thực hành liên quan đến các nội dung nói trên.
Báo cáo viên thực hành xây dựng bài tập thực hành theo nhóm nội dung trên. 

- Nhóm nội dung 4: Kỹ năng phân tích thông tin liên quan đến các quy định về giao dịch nhà ở xã hội phục vụ hoạt động giám sát
Trong chuyên đề này sẽ dự kiến các nội dung chính như sau:
- Xác định nhu cầu thông tin liên quan đến các quy định về giao dịch nhà ở xã hội phục vụ hoạt động giám sát
- Xác định các kênh thông tin và nguồn thông tin
- Phương pháp thu thập thông tin
- Phân loại thông tin
- Kỹ năng xử lý thông tin
- Đánh giá chất lượng thông tin và tổng hợp thông tin.
Báo cáo viên sẽ được yêu cầu xây dựng bài tập thực hành liên quan đến các nội dung nói trên.
Báo cáo viên thực hành xây dựng bài tập thực hành theo nhóm nội dung trên. 

Thời gian, địa điểm: Hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng giám sát thực hiện chính sách đầu tư, giao dịch nhà ở xã hội” dự kiến được tổ chức tại 02 miền:
- Phía Bắc: Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 24-26/4/2024.
- Phía Nam: Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, từ ngày 08-10/5/2024.

Thành phần dự kiến: Lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo Ban Công tác đại biểu; ĐBQH khóa XV; đại diện Thường trực HĐND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; các báo cáo viên, cộng tác viên của Ban Công tác đại biểu, các Viện nghiên cứu, các trường; công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND; đại diện một số Bộ ngành, cơ quan, đơn vị hữu quan…

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử trân trọng giới thiệu dự kiến nội dung Hội nghị “Kỹ năng giám sát thực hiện chính sách đầu tư, giao dịch nhà ở xã hội” tới Quý đại biểu.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK