Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu của Quốc hội với Kiểm toán nhà nước trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Cập nhật : 10:47 - 28/09/2022

Chiều ngày 05/7/2022, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước đãdiễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu của Quốc hội với Kiểmtoán nhà nước trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồngnhân dân. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó TrưởngBan Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh và Ủyviên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đồng chủ trì Lễ kýkết.

 

Cùngtham dự Lễ ký Quy chế, về phía Ban Công tác đại biểu có đồng chí Tạ Thị Yên,Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Côngtác đại biểu; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và đạidiện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Ban Công tác đại biểu.

Vềphía Kiểm toán nhà nước có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước;đồng chí Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; cùng các đồng chí Đặng ThếVinh, Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị tham mưucủa Kiểm toán nhà nước.

Phátbiểu tại lễ ký kết, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biếttrong các nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Côngtác đại biểu đã phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có Kiểm toán Nhànước tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Quốc hội và đại biểu Hộiđồng nhân dân. Hoạt động này đã đáp ứng nhu cầu và từng bước nâng cao chất lượng,hiệu quả hoạt động của đại biểu, được ghi nhận và đánh giá cao.

 

Ủy viên Trung ươngĐảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởngban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Lễ ký kết

TrưởngBan Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, nhiệm kỳ mới 2021-2026 của Quốchội và Hội đồng nhân dân mới bắt đầu được một năm, với phần lớn đại biểu dân cửlà người mới trúng cử lần đầu, vì vậy, đòi hỏi phải trang bị kiến thức, kỹ năngkhác nhau, nhất là trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, để đại biểu có thểtham gia xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách,giám sát thực hiện ngân sách nhà nước; quyết định, phân bổ và giám sát vốn đầutư công, xây dựng cơ bản, đất đai… “Đây là những lĩnh vực chuyên sâu, đại biểugặp nhiều thách thức, khó khăn, rất cần được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp.Vì vậy, Ban Công tác đại biểu rất cần sự tham gia của các báo cáo viên có kiếnthức chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm thực tiễn của Kiểm toán nhà nước về lĩnh vựckiểm tra tài chính nhà nước, từng bước trang bị cho đại biểu dân cử kiến thức,kỹ năng, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của đại biểu dân cử trong các lĩnh vựcchuyên môn sâu”.

TrưởngBan Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh mong muốn và hi vọng, Quy chế phối hợp sẽlà tiền đề quan trọng để hai cơ quan tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị củamình, phối hợp trên tinh thần chủ động, phát huy thế mạnh, góp phần hoàn thànhtốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hộivà đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Vềphía Kiểm toán nhà nước, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh,thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước cũng đã đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng, cập nhậtkiến thức, tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ tài chính, kiểm toán, quản trị doanhnghiệp….. cho các cơ quan, đơn vị ngoài ngành thu hút được nhiều đối tượng quantâm và tham gia. Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đồng thời nhấn mạnh, đạibiểu Quốc hội cần có sự hiểu biết toàn diện trong các lĩnh vực để tự tin với nhữngquyết định của mình trên nghị trường. Chính vì vậy, việc ký kết Quy chế phối hợpcông tác giữa Kiểm toán nhà nước và Ban Công tác đại biểu trong hoạt động bồidưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng.

 

Ủy viên Trung ươngĐảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Lễ ký kết

Đánhgiá cao quan hệ phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu và Kiểm toán nhà nước tronghoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thời gianqua, Tổng Kiểm toán nhà nước bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng BanCông tác đại biểu để tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng,góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết chuyên sâu của đại biểu Quốc hội và đạibiểu Hội đồng nhân dân về tài chính, ngân sách nhà nước.

Đồngchí Trần Sỹ Thanh đề nghị các đầu mối phối hợp của 2 cơ quan cần chủ động traođổi thông tin kịp thời, đầy đủ, tạo điều kiện để cán bộ, công chức của hai cơquan hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, đặc biệt phối hợp hiệuquả trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dâncác cấp.

 

Lễ ký Quy chế phốihợp giữa Ban Công tác đại biểu và Kiểm toán nhà nước

Quychế phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu và Kiểm toán nhà nước trong hoạt động bồidưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân gồm 7 điều, quy định rõphương thức phối hợp, nội dung phối hợp. Trong đó, Ban Công tác đại biểu và Kiểmtoán nhà nước phối hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo phục vụ hoạt động bồi dưỡng đạibiểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; khảo sát nhu cầu bồi dưỡngvà xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; phối hợp trong xây dựng nội dung chương trình,tài liệu, bố trí giảng viên, báo cáo viên và tổ chức bồi dưỡng đại biểu Hội đồngnhân dân cấp huyện, xã...

Quychế phối hợp nhằm giúp mỗi cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạntheo quy định của pháp luật trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đạibiểu Hội đồng nhân dân các cấp; Phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của Ban Công tác đại biểu và Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật./.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK