Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Công tác đại biểu tham gia đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại tỉnh Đăk Nông ngày 20-24/4/2022
Cập nhật : 14:20 - 15/09/2022


Từngày 20 đến 22/4/2022, Tổ Khảo sát phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụQuốc hội đã trao đổi, làm việc, khảo sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại,tố cáo tại với các đơn vị của tỉnh Đăk Nông. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó TrưởngBan thường trực Ban Công tác đại biểu, thành viên đoàn giám sát của Ủy ban Thườngvụ Quốc hội, làm Tổ trưởng Tổ khảo sát tại tỉnh Đăk Nông.

Căn cứ Nghị quyếtsố 266/2021/UBTVQH15 ngày 05/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chươngtrình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; Nghị quyết số289/NQ-UBTVQH15 ngày 06/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Tổcông tác, Kế hoạch chi tiết số 76/KH-ĐGS ngày 24/10/2021 và Kế hoạch số131/KH-ĐGS ngày 23/3/2022 của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từngày 20 đến 22/4/2022, Tổ Khảo sát phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốchội đã trao đổi, làm việc, khảo sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tốcáo tại với các đơn vị của tỉnh Đăk Nông gồm: Ủy ban nhân dân thị trấn Kiến Đức(huyện Đăk R’Lấp); Ủy ban nhân dân huyện Đăk R’Lấp; Tòa án nhân dân tỉnh ĐăkNông; Ban Tiếp công dân tỉnh Đăk Nông và Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông cùng đạidiện các Sở, ngành của tỉnh Đăk Nông về Báo cáo chuyên đề “Việc thực hiệnpháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đếnngày 01/7/2021”. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban thường trựcBan Công tác đại biểu, thành viên đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,làm Tổ trưởng Tổ khảo sát tại tỉnh Đăk Nông.

Qua các buổi làm việc trực tiếp và quanghiên cứu Báo cáo của tỉnh Đăk Nông, Tổ Khảo sát nhận thấy: Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông đãnghiêm túc thực hiện yêu cầu của Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.Ngày 8/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Báo cáo số 842/BC-UBND gửi ĐoànGiám sát. Sau khi có ý kiến của Đoàn giám sát về báo cáo nói trên, ngày 14/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có Báo cáo số 135/BC-UBND bổsung việc thực hiện tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trênđịa bàn tỉnh Đăk Nông và Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 19/4/2022 vềkết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 04 vụ việc đông người, phức tạpcòn tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

 Về cơ bản, các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnhĐăk Nông đã theo bố cục đề cương, có các phụ lục, bảng biểu theo yêu cầu củaĐoàn giám sát. Báo cáo cũng phản ánh khá toàn diện tình hình, kết quả công táctiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của địa phương trong 05 năm qua;cung cấp nhiều số liệu cụ thể để minh chứng cho các đánh giá, nhận định về tìnhhình thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn2016 – 2021; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, Báo cáocũng thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhândân tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của các các cơ quan hành chính của tỉnh trong việckhắc phục khó khăn, chủ động triển khai nhiều giải pháp, biện pháp; thể chế hóaquan điểm, đường lối của Đảng, tiếp tục hoàn thiện pháp luật và các văn bảnpháp luật có liên quan, để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếpcông dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh trong thời gian qua.

Tổ Khảo sát nhận thấy, tình hình khiếu nại, tốcáo trên địa bàn tỉnh Đăk Nông vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vựcđất đai, nội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: khiếu nại về bồi thường,hỗ trợ và tái định cư tại các dự án có thu hồi đất, cho thuê đất; xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực đất đai; tố cáo các hành vi vi phạm trong quản lý, sửdụng đất đai, quản lý, bảo vệ rừng. Cụ thể, số đơn thư khiếu nại, tốcáo liên quan đến tranh chấp đất đai tại thị trấn Kiến Đức (huyện Đăk R’Lấp)chiếm hơn 53%; tại huyện Đăk R’Lấp là địa bàn của các nông-lâm trường cũ, khucông nghiệp Nhân Cơ 1,2 và Nhà máy Alumin Nhân Cơ nên có rất nhiều đơn thư, vụviệc khiếu nại, tố cáo phát sinh liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng,thu hồi đất, tái định cư; trong toàn tỉnh Đăk Nông số đơn thư khiếu nại, tố cáolà trên 55%, tuy nhiên, số đơn khiếu kiện vượt cấp, số vụ việc phức tạp, kéodài, đông người, còn tồn đọng khá nhiều, điều đó cho thấy lĩnh vực quản lý nhànước liên quan đến đất đai ở Đăk Nông vẫn đang rất phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởngđến công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra, Tổ Khảo sát đã có buổi làm việc trực tiếp, trao đổi, làmrõ với UBND tỉnh và đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh Đăk Nông về về 04 vụ việckhiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh.Tổ Khảo sát nhận định: chỉ mới 01 vụ việc được giải quyết dứt điểm (Vụ việc khiếunại của ông Nguyễn Văn Xuân, đại diện 47 hộ tiểu thương chợ (cũ) xã Đăk Buk So,huyện Tuy Đức) và không còn đơn phát sinh liên quan; 03 vụ việc còn nhiều vướngmắc, chưa được giải quyết dứt điểm (Vụ việc tại Công ty TNHH MTV cà phê ĐăkNông; Vụ việc của bà H’Ông, H’Binh cùng các hộ dân thôn 1, thôn 2 xã Đăk PLao,huyện Đăk Glong; Vụ việc của ông Điểu Nhép, Điểu Trum cùng 48 hộ dân xã Bù GiaMập, tỉnh Bình Phước xin tái lập bon (cũ) xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức). Bên cạnh đó, Báocáo của tỉnh Đăk Nông chưa nêu rõ được định hướng của Ủy ban nhân dân tỉnh đểgiải quyết dứt điểm, cũng như chưa dự báo hết tình huống phát sinh của các vụviệc phức tạp, kéo dài này. Tổ Khảo sát đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông bổsung các báo cáo giải trình của các đơn vị có liên quan và đề xuất các phươngán giải quyết các vụ việc trên.

          Kếtquả làm việc của Tổ khảo sát với Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông lần này sẽ là cơsở để Đoàn giám sát chuyên đề tại tỉnh Đăk Nông về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tốcáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dođồng chí Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm Trưởng đoàn vào ngày 27đến 29/6/2022 sắp tới.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK