Giới thiệu nội dung Hội nghị “Gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm với người ứng cử đại biểu Quốc hội lần đầu thuộc khối các cơ quan Quốc hội”
Cập nhật : 10:29 - 21/07/2021

Đượcsự đồng ý của Lãnh đạo Quốc hội, Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị “Gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm với người ứngcử đại biểu Quốc hội lần đầu thuộc khối các cơ quan Quốc hội” tại Hà Nội,thời gian dự kiến tổ chức là hai ngày 15 - 16/4/2021.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồngnhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật,23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầura những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyềnlàm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, gópphần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hộichủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộngsản Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ởnước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trênmọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức,nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tình hình thế giới và khu vựctiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn,chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt,tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tụctìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tình hìnhđó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kếtthống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khókhăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách là hạt nhân trong hoạt độngcủa Quốc hội; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội có sự đóng góp quantrọng của đại biểu Quốc hội chuyên trách. Việc lựa chọn đảm bảo chất lượng, sốlượng đại biểu Quốc hội chuyên trách trước hết là trách nhiệm của Đảng đoànQuốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời phải có sự nỗ lực cố gắng vềtrình độ, năng lực, thế mạnh của mỗi ứng cử viên.

Được sự đồng ý củaLãnh đạo Quốc hội, Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị “Gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm với người ứng cử đại biểu Quốc hội lần đầuthuộc khối các cơ quan Quốc hội” tại Hà Nội, thời gian dự kiến tổ chức làhai ngày 15 - 16/4/2021.

Mục đích của Hội nghịnhằm cung cấp cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội chuyên trách Trung ương thôngtin, kiến thức và kỹ năng vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội nghịcũng là diễn đàn trao đổi, chia sẻ giữa các đại biểu dân cử có kinh nghiệm nhiềunăm trong hoạt động vận động bầu cử.

Dự kiến thành phầntham dự Hội nghị gồm: Đại diện Lãnh đạo Quốc hội (đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủyviên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội), Lãnh đạo Ban công tác đạibiểu, Lãnh đạo Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; các Ứng cử viên lầnđầu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Trung ương nhiệm kỳ Quốc hội khóaXV; Đại diện một số vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội và Lãnh đạo, cán bộTrung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử.

Chương trình hội nghị gồm các nội dung sau đây.

1. Tổng quan về Quốc hội. Tại nhóm nội dung này, các ứng cử viên được hệ thống lại kiến thức cơbản về vị trí, vai trò, tổ chức vàhoạt động của Quốc hội, mối quan hệ của Quốc hội với các cơ quan, tổ chức ởtrung ương; vị trí, vai trò, trách nhiệm củađại biểu Quốc hội chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy banThường vụ Quốc hội. Qua đó, giúp ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểuQuốc hội chuyên trách ở Trung ương hiểu được tầm quan trọng cũng như các côngviệc cần phải làm đối với các vị trí ứng cử.

2. Quy định của pháp luật về bầu cử và vận động bầu cử. Nội dung này hệ thống lại quy trình bầu cử và vận độngbầu cử của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dânnhiệm kỳ 2021- 2026, giúp ứng cử viên nắm rõ từng giai đoạn của cuộc vận động bầucử và những hoạt động cần thiết của mình trong từng giai đoạn; những hoạt độngđược phép và không được được phép của ứng cử viên khi tham gia vận động bầu cử.

3. Kỹ năng vận động bầu cử. Nhóm nội dung này cung cấp những kỹ năng cơ bản cần có dành cho ứng cửviên trong vận động bầu cử, gồm: kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; kỹ năngxây dựng và trình bày chương trình hành động; kỹ năng tiếp xúc cử tri trong vậnđộng bầu cử; kỹ năng tiếp xúc báo chí trong vận động bầu cử.

Trong nội dung này, các ứng cử viên tham dự Hội nghị sẽđược chia nhóm, thảo luận và xây dựng chương trình hành động của bản thân mình,sau đó thực hành diễn tập trình bày chương trình hành động trong một phiên tiếpxúc cử tri vận động bầu cử.

Dự kiến Hội nghị sẽ có sự tham dự của gần 60 ứng cửviên từ các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV lần đầuthuộc khối các cơ quan của Quốc hội.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị hội nghị Gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm với người ứng cửđại biểu Quốc hội lần đầu thuộc khối các cơ quan Quốc hội”. Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân trân trọng thông báo và kính mời cácđại biểu tham dự Hội nghị.

Xin trân trọng cảm ơn!

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK