Hội nghị xin ý kiến dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tại Long An, ngày 17/4/2018
Cập nhật : 13:20 - 22/10/2018

Ngày 17/4/2018, được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại TP Tân An, tỉnh Long An, Ban công tác Đại biểu tổ chức hội nghị xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân. Đây là Hội nghị thứ hai xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết này. Hội nghị lần thứ nhất đã được thực hiện ngày 16/3/2018 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Túy; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, Phạm Văn Rạnh. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo bộ, ngành liên quan của Trung ương; các Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND hơn 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu, nhấn mạnh: Ban Công tác đại biểu xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này là phải gắn bó chặt chẽ, đồng hành và giúp cho Hội đồng nhân dân các cấp phát triển, ngày càng thể hiện đúng vị trí, vai trò là cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, việc tham mưu giúp sớm ban hành Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân được xem là một trong những nhiệm vụ cần được quan tâm.

Hội nghị lần này tại tỉnh Long An được tổ chức để xin ý kiến của các đại biểu vào ba nội dung chính.

Thứ nhất, về Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành năm 2015 và sau hơn hai năm thực hiện đã cho thấy chủ truong đúng đắn của Quốc hội trong việc sửa đổi Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Luật mới đã góp phần minh định chức năng, nhiệm vụ của từng cấp chính quyền địa phương, theo từng loại đơn vị hành chính đô thị - nông thôn. 

Tuy nhiên, trong thực tiễn, Hội đồng nhân dân một số địa phương vẫn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần ban hành quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, do một số vướng mắc trong thực tiễn mà Luật chưa quy định cụ thể. Ban soạn thảo Nghị quyết để nghị các đại biểu tham dự, từ thực tiễn của mình, nghiên cứu các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Luật có liên quan, đóng góp các nội dung sau:
- Về quyên tắc, đề nghị quán triệt, việc gì Luật đã quy định thì không quy định lại trong Quy chế, trừ trường hợp cần viện dẫn để quy định chi tiết, cụ thể hơn.
- Về phạm vi điều chỉnh: Khi xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhiều quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005 đã được luật hóa, vì vậy Quy chế này chỉ hướng dẫn một số vướng mắc trên cơ sở tổng kết thực tiễn thời gian vừa qua.
- Về bố cục dự thảo Quy chế (gồm 6 chương về: Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân) đã hợp lý chưa, còn nội dung gì cần hướng dẫn?
- Về quy định phù hợp với từng cấp chính quyền: còn nội dung nào cần quy định thêm, đặc biệt là với cấp xã.
- Về nội dung giám sát: là phần đề nghị các đại biểu chú trọng góp ý kiến, vì nội dung rất cần thiết, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Thứ hai, về việc tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân khu vực.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Công tác đại biểu đã đồng hành cùng Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc tổ chức Hội nghị Thường trực các khu vực, đặc biệt là về nội dung và chất lượng Hội nghị. Tất cả các hội nghị đều có lãnh đạo Quốc hội tham dự. So với nhiệm kỳ trước đây là một sự đổi mới lớn. Để việc tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân khu vực năm 2018 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ thiết thực và hiệu quả, các đại biểu tập trung cho ý kiến về việc cần thay đổi, nâng cao nội dung gì trong công tác phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu với các địa phương.

Thứ ba, về công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Công tác bồi dưỡng từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã được lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao. Tuy nhiên, để hoạt động này có chất lượng hơn, Ban Công tác đại biểu đề nghị các vị đại biểu đóng góp ý kiến về các nội dung:
- Về báo cáo viên, nội dung, chương trình bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đã sát và phù hợp chưa? có đề xuất nội dung gì cần thiết cho hoạt động của đại biểu? số lượng hội nghị bồi dưỡng mỗi năm bao nhiêu là phù hợp?...
- Về công tác phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh/TP tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân mỗi tỉnh: đánh giá chung? sự hỗ trợ đã tốt chưa? có đề xuất, kiến nghị gì thêm?

Trưởng Ban Công tác đại biểu đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận, thống nhất các nội dung cơ bản, xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc, thực trạng thực hiện những điểm mới về cơ cấu tổ chức, chức năng giám sát của HĐND theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; từ đó đề xuất những nội dung cần hướng dẫn tại nghị quyết về quy chế tổ chức và hoạt động của HĐND. Các đại biểu cho rằng cần nâng cao vài trò giám sát của HĐND, về thời gian xem xét giám sát của HĐND, cần thống nhất các nội dung, điều chỉnh thời gian cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. 

Kết luận tổng kết hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy ghi nhận, tiếp thu những đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND các tỉnh thành phố. Đồng chí thay mặt Ban Soạn thảo Nghị quyết mong muốn các đại biểu tiếp tục đóng góp các ý kiến, giải pháp thiết thực nhằm giúp cho việc hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp./.

TTBD
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK