Đoàn Công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hôi đi thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang từ 3-7/7/2018
Cập nhật : 8:51 - 25/07/2018

Từ ngày 3/7 -5/7/2018,  Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hộido đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Chủ tịch QUốc hội dẫn đầu đãđi thăm và làm việc và tham dự kỳ họp HĐND tại hai tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang.Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện,đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, đồng chí Trần Văn Minh, PHó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu.

Tại tỉnh Sóc Trăng, Đoàn đã có buổi àm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Đoàn đai biểu Quốc hội tỉnh; đi thăm và khảo sát tại một số nhà máy tại khu công nghiệp An Nghiệp; thăm và tặng quà gia đình ông Thạch Minh Sóc, cán bộ lão thành và gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Kim Sến tại xã Phú Tâm,huyện Chân Thành. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ11, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Uông Chu Lưu đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội,xây dựng chính quyền nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, gia đình chính sách; Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội UôngChu Lưu cũng đã chia sẻ những khó khăn, thách thức mà tỉnh Sóc Trăng gặp phải đó là: Sóc Trăng vẫn là một tỉnh nghèo, tăng trưởng kinh tế đạt thấp(6,11% 6tháng đầu năm 2018), thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (7,08%), thu ngânsách tỉnh còn thấp (2,091 tỉ đồng 6 tháng đầu năm 2018), chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, chương trình xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, chuyển biến chậm (mới có 23 xã đạt chuẩn chiếm tỉ lệ 28,75%), tỉ lệ hộ nghèo còn cao.Phương hướng sắp tới đồng chí cũng đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng cần tập trung thảo luận ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đưa Sóc Trăng trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Hội đồng nhân dân cần nâng cao trí tuệ, phát huy dân chủ để cho nhân dân tham gia vào những hoạt động của Nhà nước; đại biểu HĐND cần tăng cường bám sát cơ sở, tăng cường tiếp xúc cửtri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để kiến nghị các cơ quan hữu quan xử lý kịp thời. Tăng cường giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và cá nhân các đại biểu HĐND, kỳ họp cuối năm cần làm tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn; Đại biểu HĐND cần phát huy năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong  các hoạt động của mình trong kỳ họp cũng như giữa hai kỳ họp. Tại kỳ họp này, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đã thông báo những kết quả tốt đẹp của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, và mong rằng những kết quả , những đổi mới trong hoạt động kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 sẽ được lan tỏa trong các kỳ họp của HĐND các cấp.

Tại tỉnh Hậu Giang, Đoàn đã đến thăm và khảo sát tại Công ty TNHH giấy Lee &Man tại cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A, thị trấn Mái Dầu, huyện Châu Thành. Đồng chí Uông Chu Lưu đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công nhân công ty trong sản xuất, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, bảo vệ môi trường. Sau 1 năm đi vào hoạt động, công ty đã sản xuất đạt 2800 tỷ đồng, đảm bảo đời sống cho hơn 1000 công nhân địa phương (trung bình 5-6 triệu đồng/tháng), đảm bảo các tiêu chí vềbảo vệ môi trường. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng lưu ý Ban giám đốc công ty cần tiếp tục chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, phát triển mở rộng quy mô sản xuất  phải gắn với bảo vệ môi trường nghiêm ngặt trong xả thải vì vị trí của Nhà  máy rất trọng yếu đối với môi trường của toànkhu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tham dự và phát biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Phó Chủ tịch Quốchội đánh giá cao những thành tích mà tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong 6 thángđầu năm 2018. Kinh tế xã hội chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế đạt 8,1%, thu nhập bình quân đầu người 36 triệu đồng/năm; văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, công tác giải quyết việc làm, chăm sóc người có công được quan tâm, chăm lo; phong trảo xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo(30,6% số xã đạt chuẩn); hệ thống chính trị được củng cố, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Những kết quả đó có sự đóng góp của HĐND, của cá nhân đại biểu HĐND; HĐND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, đã thể hiện được vai trò của HĐND là cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà tỉnh Hậu Giang đang phải tiếp tục nỗ lực vươn lên đó là tỉnh vẫn còn là một tỉnh nghèo, chuyển dịch kinh tế chậm, sản xuất nông nghiệp còn phân tán, quy mô sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng nông nghiệp công nghệ cao chưa có nhiều mô hình thuyết phục, hiệu quả thu hút đầu tư chưa cao; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, tai nạn giao thông còn ở mức cao,.. Để tạo đột phá cho Hậu Giang đi lên, đồng chí Phó Chủ tịch cũng lưu ý các cơ quan ban ngành trong hệ thống chính trị của tỉnh cần tiếp tục đổi mới, cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực,hiệu quả. Hội đồng nhân dân cần phải tập trung thảo luận, bàn bạc ban hành các Nghị quyết quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý, khuyến khích đầu tư, sản xuất hàng hóa đi đôi với tăng cường mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đồng chí cũng lưu ý HĐND tỉnh bên cạnh tăng cường hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát, HDDND cần tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tăng cường phối hợp với UBND, UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân;  Trong kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh cần làm tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh được HĐND tỉnh bầu và phê chuẩn theo tinh thần dân chủ , công khai, đúng pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng, anh hùng, phát huy những  thành quả đạt được, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Hậu Giang sẽ có những bước phát triển mới vượt bậc, xây dựng tỉnhHậu Giang thành tỉnh có kinh tế, phát triển năng động trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long./.

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK