Hội nghị bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, ngày 22-23/5/2024
Cập nhật : 17:08 - 29/05/2024

Triển khai kế hoạch công tácnăm 2024, ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2024, tại tỉnh Bến Tre, Trung tâm Bồi dưỡngđại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu phối hợp cùng Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ nănghoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2024 trên địa bàn tỉnh.


Hội nghị được tổ chức trựctiếp tại điểm cầu tỉnh; trực tuyến tại điểm cầu 9 huyện, thành phố Bến Tre vàtrực tuyến tại điểm cầu 157 xã, phường, thị trấn.


Tham dự hội nghị, về phíatỉnh Bến Tre có đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồngnhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PhóChủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Khê, Tỉnh ủy viên,Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh BếnTre; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạocác Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh,Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốchội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố…

Tham dự Hội nghị, về phíaBan Công tác đại biểu có đồng chí Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡngđại biểu dân cử; các báo cáo viên cùng chuyên viên tham mưu.

Phát biểu khai mạc hộinghị, đồng chí Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnhcho biết, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp của tỉnh Bến Tre đầu nhiệmkỳ là 4.355 đại biểu (trong đó cấp tỉnh có 54 đại biểu, cấp huyện 300 đại biểu,cấp xã 4.001 đại biểu), hiện nay còn 4.187 đại biểu (trong đó cấp tỉnh 53 đạibiểu, cấp huyện 290 đại biểu, cấp xã 3.844 đại biểu). Đa số đại biểu Hội đồngnhân dân có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ, quyềnhạn của người đại biểu. Hoạt động của Hội đồng nhân dân từng bước được củng cố,đổi mới, nâng chất lượng theo hướng thiết thực, công khai, minh bạch. Kỳ họp Hộiđồng nhân dân ngày càng được cải tiến theo hướng giảm văn bản, giấy tờ, tậptrung thảo luận, tranh luận, tìm giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội và giảiquyết những vấn đề liên quan đến dân sinh.


Bên cạnh những kết quả đạtđược, trong hoạt động của Hội đồng nhân dân vẫn còn một số hạn chế như: Một sốnghị quyết trình tại kỳ họp chưa đạt chất lượng; tính hiệu lực, hiệu quả của mộtvài nghị quyết chưa phát huy được tác dụng rõ nét trong thực tiễn. Chất lượnghoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân chưa đồng đều, chưa phát huy tối đavai trò đại diện, đôi lúc còn tâm lý nể nang, ngại va chạm trong thảo luận, chấtvấn; vai trò cá nhân của một vài đại biểu kiêm nhiệm chưa rõ nét.

Trên cơ sở đó, mục đích tổchức Hội nghị là nhằm trang bị cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểuHội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 những kiến thức, kỹnăng, kinh nghiệm và phương pháp hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động củaHội đồng nhân dân, thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề kinh tế - xã hộiquan trọng trình tại kỳ họp và những kiến thức, kỹ năng cần thiết khác.

Phó Chủ tịch Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh Huỳnh Quang Triệu bày tỏ mong muốn quý đại biểu tham dự hộinghị đầy đủ, xuyên suốt; tập trung theo dõi, tiếp thu; tích cực tham gia trao đổi,thảo luận, tương tác với các báo cáo viên trên tinh thần thật sự cầu thị để nắmbắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ, sau khi hội nghị kết thúc, mỗi đại biểu cóthể áp dụng ngay những kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn hoạt động.

Trong thời gian diễn ra Hộinghị, các đại biểu đã được truyền đạt, chia sẻ các chuyên đề: Ngân sách địaphương và vai trò của Hội đồng nhân dân; Hội đồng nhân dân giám sát trong lĩnhvực tư pháp; Kỹ năng quyết định và giám sát trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; Kỹnăng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội của UBND…


Cụ thể, các đại biểu đãnghe được ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Trường Chính sách công và quản lý,Đại học Fulbright Việt Nam báo cáo chuyên đề về ngân sách địa phương và vai tròcủa Hội đồng nhân dân. Báo cáo viên đã khái quát về ngân sách nhà nước, vai tròcủa ngân sách nhà nước, hiểu về chu kỳ ngân sách nhà nước để giám sát ngânsách, khuôn khổ đánh giá hiệu quả quản lý tài chính công (PFM), những yếu tốthen chốt giám sát ngân sách, ý nghĩa của giám sát ngân sách, yêu cầu của giámsát ngân sách, các thông tin/tài liệu cho việc xem xét quyết định và giám sátngân sách, cơ sở/nguyên tắc quyết định và giám sát chấp hành ngân sách, quyết địnhvà giám sát nguồn thu ngân sách, quyết định và giám sát chi tiêu ngân sách, quyếtđịnh dự toán thu ngân sách ở góc độ địa phương, cơ sở quyết định dự toán chingân sách...

Phát biểu bế mạc, đồng chíHuỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng cácchuyên đề được trình bày tại hội nghị tác động rất lớn đến phát triển kinh tế -xã hội và đời sống của người dân địa phương. Hy vọng qua hội nghị này, các đạibiểu Hội đồng nhân dân được trang bị những kiến thức, kỹ năng hoạt động chuyênsâu để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân.


Đồng thời, đồng chí cũngbiểu dương tinh thần học tập, nghiên cứu và tiếp thu nghiêm túc, tích cực củacác đại biểu trong suốt thời gian diễn ra hội nghị; đề nghị đại biểu Hội đồngnhân dân các cấp tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyếttrong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu, vận dụng những kiến thứcđã học được thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội quantrọng, thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địaphương, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK