Hội nghị bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, ngày 16-17/4/2024
Cập nhật : 17:49 - 22/04/2024

Triển khai kế hoạch công tác năm 2024, ngày 16 và 17 tháng 4 năm 2024, tại tỉnh Cao Bằng, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu phối hợp cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng và Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2024 trên địa bàn tỉnh.


 
Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Phương Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử; đồng chí Lý Đức Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, xã, thành phố; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện các phòng, ban của Sở Nội vụ; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân... 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lý Đức Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng cho biết, thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 của tỉnh Cao Bằng, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Cao bằng phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã. 


 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân luôn được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phù hợp. Qua đó, giúp đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức tham mưu, giúp việc cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, làm tròn trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc quyết định và giám sát những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương…
 
Những nội dung được chọn lựa bồi dưỡng là những nội dung kỹ năng mang tính chuyên môn sâu, thiết thực, cụ thể, chi tiết để đại biểu Hội đồng nhân dân học tập, tiếp thu và vận dụng vào thực tế nhiệm vụ được giao. 
Đồng chí Lý Đức Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng cũng cho biết, Hội nghị được tổ chức vào thời điểm tất cả các địa phương trong toàn tỉnh đang đẩy mạnh việc triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 tại địa phương mình. Do đó, đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, bố trí thời gian tham dự đầy đủ khóa học, tập trung tiếp thu nội dung bài giảng để áp dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả và thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, chưa rõ để áp dụng vào thực tiễn trong quá trình hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.Đồng chí tin tưởng rằng, với sự giảng dạy nhiệt tình của các báo cáo viên, những người có kiến thức chuyên môn sâu trên nhiều lĩnh vực, có bề dày kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động của cơ quan quản lý, cơ quan dân cử và với sự cố gắng của mỗi đồng chí học viên, Hội nghị sẽ tiếp thu được những kiến thức, kỹ năng và vận dụng hiệu quả những kiến thức đó vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo chương trình, các đại biểu sẽ được nghe các báo cáo viên nguyên là Lãnh đạo cấp vụ của Bộ Nội vụ, lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, lãnh đạo Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trình bày, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm các chuyên đề liên quan mật thiết tới hoạt động của đại biểu dân cử như:
- Đối với lớp cấp huyện gồm các chuyên đề: (1) Tình hình phát triển Kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; (2) Kỹ năng giám sát của Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực đầu tư công; (3) Kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp huyện…
- Đối với lớp cấp xã gồm các chuyên đề: (1) Quy trình, thủ tục và kỹ năng giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân cấp xã; (2) Kỹ năng giám sát, điều hành kỳ họp, tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân; (3) Xử lý kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửi Hội đồng nhân dân cấp xã…


 
Bên cạnh việc chia sẻ các lý thuyết chuyên đề cụ thể, các báo cáo viên cũng lồng ghép thêm nhiều bài tập thực hành, tình huống thực tế để đại biểu hiểu rõ và hình dung dễ hơn về các hoạt động dân cử.
Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đánh giá cao tinh thần học hỏi của các đại biểu và đặc biệt là nội dung giảng hay, đa chiều, nhiều kiến thức mà các báo cáo viên mang lại. Thông qua Hội nghị, các đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh đã nghiên cứu học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả tại địa phương mình. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những nội dung cần quan tâm, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác tại địa phương; qua đó, tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, để sau lớp bồi dưỡng này có thể áp dụng ngay vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trong thời gian tới.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK